366 resultaten


ID: 130038 | Landschappelijk element

Haagbeuken kaphaag

Achtermaal zonder nummer, Maleveld zonder nummer (Aalst)
Langs de losweg die uitkomt op Maleveld staat aansluitend op de hoeklinde een haagbeuken kaphaag van wel 90 m lang. De afsluitingshaag bakent de achtergelegen kavels af. Vermoedelijk is de huidige kaphaag ontstaan uit een scheerhaag die niet meer jaarlijks werd geschoren.


ID: 130392 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van haagbeuk en twee zwarte populieren

Blauwenbergstraat zonder nummer (Aalst)
Bij een weiland staat een bomenrij van 3 knotbomen waarvan uit 1 haagbeuk en 2 zwarte populieren. De zwarte populieren hebben stamomtrekken van respectievelijk 340 en 500 cm. Zwarte populier is in Vlaanderen een uiterst zeldzame soort en komt als oudere boom nog hier en daar voor in erfgoedcontexten.


ID: 130403 | Landschappelijk element

Kaphaag van haagbeuk

Blauwenbergstraat zonder nummer (Aalst)
Een kaphaag als perceelrandbeplanting bij een weide die achter het erf van een recent verdwenen hoeve was gelegen. Dergelijke hagen waren nuttig als afsluiting voor het vee, brandhoutproductie, loofvoedering, geriefhout en dergelijke.


ID: 308037 | Landschappelijk element

Veekeringshaag van haagbeuk en meidoorn

St. Rochusstraat zonder nummer (Aalst)
De haag van zware voormalig geschoren haagbeuk en meidoorn staat langs een historische voetweg. De voormalige scheerhaag omzoomt een oud grasland. Langs de oostzijde staan de zwaarste exemplaren. In het noordelijk deel vooral meidoorn, zuidelijker vooral haagbeuk.


ID: 131953 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag bij boerenarbeidershuisje

Hooggoed 2 (Aalter)
Het erf wordt volledig omsloten door een geschoren erfafsluiting die in hoofdzaak bestaat uit meidoorn en voor een kwart uit haagbeuk. In de haag staan als struik uitgegroeide mispels, verder is de haag al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met es, eik, beuk, hazelaar, hulst, populier, roos, braam en wilde kamperfoelie.


ID: 134407 | Landschappelijk element

Park Elzenhof

Nieuwland 1-3 (Aarschot)
Landschappelijk park met vijver, aangelegd rond 1850 naast buitenverblijf, later omgebouwd tot eclectisch kasteel; oorspronkelijk 7 hectare lusthof, rond 1900 bijna 14 hectare, later weer gehalveerd; diverse oude en zeldzame bomen.


ID: 132506 | Landschappelijk element

Knothaagbeuk als schermboom bij verdwenen hoeve

Bosstraat 57 (Affligem)
De knothaagbeuk is geplant bij de zuidwestgevel van een inmiddels verdwenen hoevetje. Vanaf de Kabinetskaart van de Ferraris (circa 1775) is hier bewoning weergegeven op dit woonkavel. In recente tijden werd het hoevetje vervangen door een nieuwe woning. De schermboom bleef als getuige van een vervlogen verleden.


ID: 130360 | Landschappelijk element

Opgaande haagbeuk als hoekboom

Brusselbaan zonder nummer, Grobbestraat zonder nummer (Affligem)
Een opgaande haagbeuk staat als hoekboom op de hoek van de Grobbestraat met de Brusselbaan. Een mooi voorbeeld van hoe een boom ook de rol vervult als bewaker van een administratieve perceelsgrens.


ID: 133178 | Landschappelijk element

Drie oude knotbomen van zomereik en haagbeuk

Steenweg 315 (Alken)
Langs een losweg en op de perceelsrand van een tuin, gelegen langs de Steenweg, staat het restant van een oude knotbomenrij. Drie exemplaren, waarvan twee zomereiken en een haagbeuk, zijn overgebleven en ze werden hoog geknot. Deze bomen illustreren nog het traditioneel aanplanten en beheren van bomen in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.


ID: 302881 | Landschappelijk element

Hertoghepark

Desguinlei, Karel Oomsstraat, Markgravelei (Antwerpen)
Het domein Hertoghe vormt samen met het Hof van Leysen een overblijfsel van het Leikwartier, aangelegd tijdens de tweede helft van de 16de eeuw. In dit stadspark staan enkele kampioenbomen, waaronder een zwarte moerbei en een robinia.