19 resultaten


ID: 132644 | Landschappelijk element

Gemengde scheerhaag als erfafsluiting

Binnendijkstraat 29 (Bornem)
Het erf met boomgaard en moestuin van een dorpswoning is langs de straatzijde over de volledige lengte begrensd door een scheerhaag. De gemengde haag bestaat uit meidoorn, haagbeuk, haagliguster en taxus en is ingeplant op de perceelsgrens.


ID: 132617 | Landschappelijk element

Meidoornhaag als veekering bij hoogstamboomgaard

Briel 10 (Bornem)
Een langgerekte hoogstamboomgaard wordt langs de straatzijde afgesloten door een gemengde haag van meidoorn, hazelaar en haagliguster. De haag was bedoeld om het grazend vee binnen de boomgaard te houden.


ID: 132619 | Landschappelijk element

Olmenhaag als erfafsluiting

Luipegem 109 (Bornem)
Op de perceelsgrens van een huiskavel is een olmenhaag aangeplant met bijmenging van haagliguster. De afscheidingshaag was bedoeld om het erf af te sluiten van het aangrenzende akkerperceel.


ID: 133027 | Landschappelijk element

Gemengde afsluitingshagen

Schuttershofweg zonder nummer (Bornem)
Afsluitingshagen horende bij woningen gelegen langs de Edmond Vleminckxstraat. Door het gebruik van Haagbeuk in een dicht plantverband is de haag ondoordringbaar. Door ze jaarlijks te scheren wordt ze op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelgrens en is nog een representatief voorbeeld van een scheerhaag dienstig als afsluiting.


ID: 131001 | Landschappelijk element

Geschoren ligusterhaag bij hoeve

Bosstraat 1 (De Pinte)
Aan beide zijden van het toegangshek wordt het erf, aan de straatzijde, afgesloten met een scheerhaag van haagliguster.


ID: 131646 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag met topiary van taxus bij kerkhof Vlassenbroek

Vlassenbroek zonder nummer (Dendermonde)
Schilderachtig gelegen dorpskerkje aan de Scheldedijk met omringend kerkhof werd in 1956 beschermd. Het kerkhof is afgesloten door een haag en een ijzeren hek aan vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. De afsluitingshaag rond het kerkhof bestaat uit een geschoren afsluitingshaag met zeven beeldbepalende taxustopiary. De haag zelf is in oorsprong aangelegd met taxus en is al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met haagbeuk, meidoorn, haagliguster en vlier.


ID: 130492 | Landschappelijk element

Geschoren olifanten topiary van haagliguster

Terboekt 24 (Genk)
Afsluitingshaag in de vorm van een kudde olifanten langs de perceelsgrens bestaande uit geschoren haagliguster (Ligustrum ovalifolium). De 11 meter lange haag is een beeldbepalend object omwille van haar excentrieke vormsnoei.


ID: 130679 | Landschappelijk element

Geschoren ligusterhaag als erfafscheiding

Pastoor Blanckestraat 6 (Heuvelland)
Geschoren afsluitingshaag van wilde liguster als onderdeel van een erfbeplanting bij een voormalige hoeve.


ID: 130424 | Landschappelijk element

Gemengde haag als erfafsluiting

Poperingestraat 41 (Heuvelland)
Geschoren afsluitingshaag met eenstijlige meidoorn en haagliguster als onderdeel van een erfbeplanting.


ID: 130426 | Landschappelijk element

Geschoren ligusterhaag als erfafscheiding

Poperingestraat 47 (Heuvelland)
Geschoren afsluitingshaag van haagliguster.