Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

111 resultaten


ID: 300760 | Landschappelijk element

Het Groot Park

Groot Park 1-9, 13-19 (Bierbeek)
Park van circa 23 hectare, ontstaan rond een molen­vijver en een omstreeks 1750 gebouwd huis van plaisantie, in 1836-1837 heraangelegd in landschap­pelijke stijl, maar met be­houd van tal­rijke rechtlij­nig geometrische elementen, bijvoorbeeld het drevenpatroon van het '­bosquet', waarin in 1926 de paviljoenen van de psychiatrische kliniek 'Salve Mater' werden opgetrokken.


ID: 132055 | Landschappelijk element

Oever met elzenhakhout Oude Dijlemeander

Dijleweg zonder nummer (Bonheiden)
Oevers van de afgesneden Dijlemeander zijn met zwarte els beplant. De elzenhoutkant is er aangebracht als oeverversteviging en wordt als hakhout onderhouden.


ID: 132573 | Landschappelijk element

Oeverversterking van els bij omgrachte hoeve

't Hoogste 40 (Bornem)
Het omgrachte erf van een hoeve wordt rondom extra verstevigd door een houtkant van zwarte els. De hoeve met omgrachting is al aanwezig op de Ferrariskaart.


ID: 132572 | Landschappelijk element

Oeverversterking van els bij omgrachte hoeve

't Hoogste 61 (Bornem)
Het omgrachte erf van een hoeve wordt rondom extra verstevigd door een rij van zwarte els. De hoeve met omgrachting is al aanwezig op de Ferrariskaart.


ID: 132559 | Landschappelijk element

Omgracht hakhoutperceel

Barelstraat zonder nummer (Bornem)
Parallel met de Koningsbeek en grenzend aan een lindendreef ligt een volledig omgrachte smalle langgerekte strook hakhout op een talud. Het hakhoutperceel vormt de grens van een akkerperceel en omvat esdoorn, zwarte els, meidoorn, es, boswilg, zomereik en knotwilg. Er wordt nog beheer als hakhout toegepast.


ID: 132561 | Landschappelijk element

Knotbomenrij en hakhout bij vlasrootput

Barelstraat zonder nummer (Bornem)
Bereikbaar via een onverharde wegel vanaf de Barelstraat ligt een smalle langwerpige waterplas met beboste oevers. Het gaat om een voormalige vlasrootput die al zichtbaar is op 19de-eeuwse kaarten. De huidige beplanting rondom de put bestaat uit een knotbomenrij en groepjes es, zwarte els, en kornoelje die als hakhout worden beheerd.


ID: 133010 | Landschappelijk element

Houtkant met zwarte els

Eikerheide zonder nummer (Bornem)
Langs de scheidingsgracht staat een houtkant die in hoofdzaak bestaat uit zwarte els. De elzen in de houtkant worden op traditionele wijze onderhouden als hakhout en als knotboom. Houtkanten werden gezet voor het kappen van brandhout en gezien de ligging hier, langs een gracht, ook als oeverversterking.


ID: 132541 | Landschappelijk element

Rij mispels bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Kasteelstraat (Bornem)
Langs een onverharde weg en begeleidende sloot werd een rij mispels aangeplant. Vermoedelijk werden deze fruitbomen aangeplant in functie van de jacht op het kasteeldomein van Marnix van Sint-Aldegonde.


ID: 132567 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs gracht

Kattestraat zonder nummer (Bornem)
Langs een gracht die de administratieve grens vormt tussen de gemeenten Bornem en Sint-Amands staat een begeleidende houtkant met gele bindwilg, zwarte els, mispel en canadapopulier.


ID: 133023 | Landschappelijk element

Hakhoutbos

Spuistraat zonder nummer (Bornem)
Langs een losweg die uitkomt op de Spuistraat ligt een groot perceel gemengd loofbos met vooral zwarte els, boswilg en zomereik. Het bos vertoont nog kenmerken van een hakhoutbeheer. Dit is een beheer waarbij de struikenetage periodiek wordt gekapt in functie van brandhoutproductie. In het bos is de aanleg van rabatten en sloten nog duidelijk herkenbaar. Het noordwestelijk deel van het bos werd recent gekapt en wordt gekenmerkt door jong hakhout.