49 resultaten


ID: 132619 | Landschappelijk element

Olmenhaag als erfafsluiting

Luipegem 109 (Bornem)
Op de perceelsgrens van een huiskavel is een olmenhaag aangeplant met bijmenging van haagliguster. De afscheidingshaag was bedoeld om het erf af te sluiten van het aangrenzende akkerperceel.


ID: 133027 | Landschappelijk element

Gemengde afsluitingshagen

Schuttershofweg zonder nummer (Bornem)
Afsluitingshagen horende bij woningen gelegen langs de Edmond Vleminckxstraat. Door het gebruik van Haagbeuk in een dicht plantverband is de haag ondoordringbaar. Door ze jaarlijks te scheren wordt ze op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelgrens en is nog een representatief voorbeeld van een scheerhaag dienstig als afsluiting.


ID: 132814 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Bijstierstraat 6 (Brakel)
Een houtkant van 130 meter lang op een wegtalud bestaande uit meerdere soorten in een traditioneel hakhoutbeheer. Een oude uitgedunde kaphaag met es, els, haagbeuk en gladde iep; hakhout van gladde iep, hazelaar, els en els. Meidoorn, haagbeuk en eik staan er vermoedelijk ten gevolge van natuurlijke uitzaaiingen. Naast de houtopbrengst vervult de houtkant ook een belangrijke nevenfunctie, namelijk het vastleggen van het talud om erosie te voorkomen.


ID: 132813 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Bijstierstraat zonder nummer (Brakel)
Een houtkant van 66 meter lang op een wegtalud bestaande uit meerdere soorten in een traditioneel hakhoutbeheer. Es, veldesdoorn, rode kornoelje, gladde iep zijn er als hakhout beheerd en sleedoorn, eik, meidoorn en vlier staan er vermoedelijk ten gevolge van natuurlijke uitzaaiingen. Naast de houtopbrengst vervult de houtkant ook een belangrijke nevenfunctie, namelijk het vastleggen van het talud om erosie te voorkomen.


ID: 300032 | Landschappelijk element

Houtkant met sporen van een oude kaphaag, hakhout en opgaande bomen

Bospad zonder nummer, Sonkpad zonder nummer (Brakel)
Een gemengde houtkant met sporen van een oude kaphaag, hakhout en opgaande bomen als perceelrandbeplanting rond een weiland. Opgaande bomen van es en canadapopulier (stamomtrek van 370 cm); knotbomen van es, haagbeuk, esdoorn, veldesdoorn, bindwilg, ruwe en gladde iep; hakhout van esdoorn en veldesdoorn.


ID: 130855 | Landschappelijk element

Opgaande olm als hoekboom

Kleibergstraat 41 (Brakel)
Langs de losweg werd de kadastrale grens van het perceel waar het hoevetje op staat vastgelegd met een opgaande olm.


ID: 132812 | Landschappelijk element

Houtkant van olm

Nederpoorterij zonder nummer (Brakel)
Houtkant van olm als het restant van een olmenscheerhaag. De haag is niet meer volledig ten gevolge de olmenziekte, maar het gebruik van olm als soort in geschoren hagen wordt hier bevestigd. Een scheerhaag van olm is niet erg vatbaar voor de olmenziekte als ze regelmatig wordt onderhouden. Door achterstallig onderhoud is hier zwaarder hout aanwezig en is de houtkant gevoelig voor deze ziekte.


ID: 300910 | Landschappelijk element

Oude gemengde afsluitinghaag

Biezestraat 27 (Deinze)
Aan de straatzijde wordt het erf bij de hoeve Biezenstraat 27 afgesloten met een oude scheerhaag. De haag is ongeveer 100 meter lang en heeft een gemengde soortensamenstelling. Afsluitingshagen hebben de eigenschap dat ze zéér dicht werden gemaakt om indringing te voorkomen en om tevens het kleinvee op het erf te houden.


ID: 131356 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant  langs holle weg in Odravallei

Garennestraat zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant bevindt zich op een rotsig talud langs een holle weg in de vallei van de Odra. De soorten van deze houtkant met karakteristieke groeivorm bestaan uit hakhout van gladde iep (Ulmus minor), zomereik (Quercus robur), gewone hazelaar (Corylus avellana), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), veldesdoorn (Acer campestre) en opgaande bomen van zomereik, zoete kers (Prunus avium) en gewone es (Fraxinus exelsior).


ID: 131188 | Landschappelijk element

Gemengde veekeringshaag met sporen van vlechtwerk

Klein-Leenstraat zonder nummer (Herne)
De geschoren gemengde meidoornveekering omhaagt een hoogstamboomgaard langs de Klein-Leenstraat en de noordelijke perceelsgrens van het weiland. De haag met hoogte twee meter bestaat onder andere uit rode kornoelje (Cornus sanguinea), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), roos (Rosa), ruwe iep (Ulmus glabra) en gladde iep (Ulmus minor).