19 resultaten


ID: 78638 | Bouwkundig element

Domein Kasteel van Uitbergen

Moleneindestraat 31 (Berlare)
Het kasteeldomein van Uitbergen is een voorbeeld van een minstens tot de 16de eeuw opklimmende omwalde hoeve, die in de loop van de 18de eeuw evolueerde naar een zelfbedruipende omwalde buitenplaats met aangelegd park als eigendom van adellijke families.


ID: 131937 | Landschappelijk element

Opgaande Fladderiep kasteel van Uitbergen

Moleneindestraat 31 (Berlare)
Een zeldzame opgaande fladderiep staat achter in het park bij het Kasteel van Uitbergen, bij de noordgrens.


ID: 134669 | Landschappelijk element

Park van Uitbergen

Moleneindestraat 31 (Berlare)
Minstens tot de 16de eeuw opklimmende buitenplaats die evolueerde van een omwalde site tot een groot omgracht en ommuurd kasteeldomein met landschappelijke tuinaanleg en dendrologisch waardevol bomenbestand, overwegend daterend uit eind 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw.


ID: 132670 | Landschappelijk element

Kaphaag van fladderiep en es

Borgveld 4 (Brakel)
Een oude kaphaag van in hoofdzaak fladderiep en es staat op de noord- en oostgrens van een erf bij een verbouwd hoevetje. De haag bestaat uit we aparte delen. Op de kadasterkaart van PC. Popp en de kaart van Van der Maelen is er langs de oostelijke haag een voetweg weergegeven, bovendien merken we dat er in de 19de eeuw hier geen gebouw aanwezig was. Op de Ferrariskaart (ca 1775) werd hier wel een hoevetje ingetekend en het erf was volledig afgeboord met een beplanting. In die tijd was het gebruikelijk om het erf af te boorden met houtkanten die nuttig waren als afsluiting, houtproducent (brand-, gerief-, constructiehout) en loofvoedering. Men gebruikte hiervoor een scheer- of kaphaag en hakhout. De nog aanwezige oude kaphaag van fladderiep is plaatselijk onderbroken en de vrijgekomen ruimte is opgevuld door een lijnaanplanting van drie opgaande lindebomen.


ID: 133386 | Landschappelijk element

Geknotte fladderiep als hoekboom

Koningsweg zonder nummer, Steenpaal zonder nummer (Brakel)
De fladderiep in de bosrand staat op een steilrandje van de Sassegembeekvallei. De fladderiep staat in de hoek van drie kadastrale percelen en markeert dus de (voormalige) perceelsgrens. Recent werd de weideafsluiting enkele meters naar het noorden opgeschoven in functie van het creëren van een nieuwe bosrand.


ID: 133408 | Landschappelijk element

Fladderiep als hoekboom

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De fladderiep staat in de hoek van de (voormalige) perceelsgrens. Recent werd de weideafsluiting enkele meters naar het oosten opgeschoven in functie van het creëren van een nieuwe bosrand. Ten zuidwesten van de geknotte fladderiep staat een opslag van fladderiep op de restant van een oude knotboom.


ID: 133409 | Landschappelijk element

Drie fladderiepen als knotboom

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De drie fladderiepen staan op de perceelsgrens van een grasland, palend aan een valleibos, op de kruin van een steilrandje van de vallei van de Sassegembeek. De meest zuidelijk boom meet 151 cm, en lijkt te bestaan uit twee vergroeide knotbomen. De middelste meet 94 cm. Beide knotbomen hebben een knothoogte van 2,5m. De meest noordelijk fladderiep is een pruik op een stobbe van 40 cm hoog, die een omtrek van 110 cm heeft op 10 cm hoogte gemeten.


ID: 133411 | Landschappelijk element

Geknotte tamme kastanjes en relict van kaphaag met fladderiepen

Koningsweg zonder nummer, Steenpaal zonder nummer (Brakel)
De houtkant, met daarin heel zware knotbomen en hakhout van tamme kastanje, staat op een talud op de perceelsgrens van twee weilanden in de vallei van de Sassegembeek.


ID: 300666 | Landschappelijk element

Knotbomenrijen en houtkanten - Sassegembeekvallei

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
In de vallei van de Sassegembeek, ter hoogte van een noordelijke uitloper van het Brakelbos ten zuidwesten van Opbrakel, bevindt zich een cluster van knotbomenrijen en houtkanten.


ID: 131471 | Landschappelijk element

Fladderiepen op talud bij holle weg

Breedpadstraat (Heers)
De zeldzame fladderiepen bevinden zich langs een holle weg ten zuidoosten van het Hornebos te Rukkelingen-loon.