35 resultaten


ID: 131534 | Landschappelijk element

Houtwal in Dijlevallei

Hollakenbaan zonder nummer (Bonheiden)
In de Dijlevallei ligt tussen twee percelen akkerland een houtwal beplant met een uitgebreid plantenassortiment. De houtwal is aangeplant op de perceelsgrens om de eigendomssituatie hier vast te leggen.


ID: 131576 | Landschappelijk element

Veekering als erfafsluiting Hof ter Oossche

Moutputstraat 8 (Deinze)
Op het erf van het Hof ter Oossche en langs de afsluitingsgracht aan de noordzijde van het erf is er een afsluitingshaag van meidoorn. De haag is circa 170 m lang en is door natuurlijke verrijking ook voorzien van braam, hulst en wilg.


ID: 131112 | Landschappelijk element

Gemengde houtkanten op talud

Beeldekensstraat zonder nummer (Herne)
De houtkant bevindt zich op een talud dat een grasland langs de Scheibeek aan de noordzijde begrensd. De gemengde houtkant houdt de reliëf van de steilrand vast.


ID: 131356 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant  langs holle weg in Odravallei

Garennestraat zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant bevindt zich op een rotsig talud langs een holle weg in de vallei van de Odra. De soorten van deze houtkant met karakteristieke groeivorm bestaan uit hakhout van gladde iep (Ulmus minor), zomereik (Quercus robur), gewone hazelaar (Corylus avellana), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), veldesdoorn (Acer campestre) en opgaande bomen van zomereik, zoete kers (Prunus avium) en gewone es (Fraxinus exelsior).


ID: 131188 | Landschappelijk element

Gemengde veekeringshaag met sporen van vlechtwerk

Klein-Leenstraat zonder nummer (Herne)
De geschoren gemengde meidoornveekering omhaagt een hoogstamboomgaard langs de Klein-Leenstraat en de noordelijke perceelsgrens van het weiland. De haag met hoogte twee meter bestaat onder andere uit rode kornoelje (Cornus sanguinea), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), roos (Rosa), ruwe iep (Ulmus glabra) en gladde iep (Ulmus minor).


ID: 131263 | Landschappelijk element

Hakhout op talud

Kramerijkstraat zonder nummer (Herne)
De houtkant staat op een talud aan de zuidzijde van een holle weg. De taludflank is noordelijk geörienteerd en bestaat onder andere uit rode kornoelje (Cornus sanguinea), zoete kers (Prunus avium), sleedoorn (Prunus spinosa) en zomereik (Quercus robur).


ID: 131075 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Mottenbergstraat zonder nummer (Herne), Brusselbaan zonder nummer, Plutsingenstraat zonder nummer (Pepingen)
De Brusselbaan en de Plutsingenstraat vormen een wegenstelsel dat zich in het reliëf heeft ingesneden. De houtkant bevindt zich op een steil talud van de holle weg. Verschillende soorten die in de houtkant voorkomen worden als hakhout beheerd. De houtkant bestaat onder andere uit rode kornoelje (Cornus sanguinea), gewone hazelaar (Corylus avellana), gewone es (Fraxinus exelsior), grauwe abeel (Populus canescens (x)) (grauwe abeel), ratelpopulier (Populus tremula), zoete kers (Prunus avium), zomereik (Quercus robur), ruwe iep (Ulmus glabra ), Hollandse iep (Ulmus hollandica (x)) en gladde iep (Ulmus minor).


ID: 131190 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Schereweide zonder nummer (Herne)
De houtkant langs de oostzijde van Schereweide staat op een steil talud ter afgrenzing van een weiland. Het hakhout bestaat onder andere uit veldesdoorn (Acer campestre), tamme kastanje (Castanea sativa), gewone hazelaar (Corylus avellana), meidoorn (Crataegus), gewone es (Fraxinus exelsior), zoete kers (Prunus avium) en braam (Rubus).


ID: 131116 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Steenweg Asse zonder nummer (Herne)
De houtkant op een talud bevindt zich op de zuidelijke helling van de Scheibeekvallei. De houtkant bestaande onder andere uit gewone es (Fraxinus exelsior), gewone hazelaar (Corylus avellana), zoete kers (Prunus avium) en zomereik (Quercus robur) ligt tussen twee akkerlanden en een grasland.


ID: 130555 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Beukelaarstraat zonder nummer (Heuvelland)
Gemengde soortenrijke houtkant op het talud langsheen de Beukelaarstraat.