1 resultaat


ID: 131352 | Landschappelijk element

Gemengde houtkanten langs holle weg

Roosbroekstraat zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant op talud is aanwezig op beide zijden van een holle weg. Deze weg loopt haaks op de hoogtelijnen van de kouter 'Heizel' richting de vallei van de Mark. Zomereik (Quercus robur) en gewone hazelaar (Corylus avellana) zijn als zware hakhoutstoven aanwezig. Sleedoorn (Prunus spinosa), wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), wilg (Salix multinervis) en gladde iep (Ulmus minor) komen voor, net als hakhout van gewone es (Fraxinus exelsior), waarvan een zware stoof met een omtrek van 600 centimeter en verschillende oude struiken van rode kornoelje (Cornus sanguinea). In de kruidlaag is hop (Humulus lupulus), kleine maagdenpalm (Vinca minor) en bosrank (Clematis vitalba) aanwezig.