99 resultaten


ID: 6775 | Bouwkundig element

Samenstel van twee eclectische huizen

Frankrijklei 75-77 (Antwerpen)
Dit samenstel van twee eclectische, in spiegelend schema opgetrokken meergezinswoningen werd opgetrokken rond 1881, naar een bouwaanvraag getekend door F. Baeckelmans in opdracht van weduwe Sluyts-Lauwers.


ID: 5055 | Bouwkundig element

Second empire burgerhuis

Italiëlei 60 (Antwerpen)
Deze opvallend versierde burgerwoning in seconde empire werd in 1869 ontworpen door architect Joseph Antoine Hompus voor de fruithandelaar Richard Blanchard.


ID: 4884 | Bouwkundig element

Twee burgerhuizen

Britselei 78-80 (Antwerpen)
Het huidige pand op nummer 78-80 is ontstaan na samenvoeging van twee burgerhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Door dezelfde bouwhoogte en sterk gelijkende indeling van de gevel, was een harmonieuze samenvoeging mogelijk, waarbij de voordeur van het linker pand werd gesupprimeerd.


ID: 6773 | Bouwkundig element

Vlaamse Opera

Franklin Rooseveltplaats 8, Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2-8 (Antwerpen)
Monumentaal operagebouw in beaux-artsstijl, opgericht door de stad Antwerpen in 1904-1907, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen, vanaf 1905 met medewerking van Emiel Van Averbeke.


ID: 5718 | Bouwkundig element

Winkelhuizen en café in neoclassicistische stijl

Italiëlei 44, Paardenmarkt 118-122, 126 (Antwerpen)
Groep winkelhuizen en café in neoclassicistische stijl op de hoek van Paardenmarkt en Italiëlei, opgetrokken in het derde kwart van de 19de eeuw.


ID: 214879 | Bouwkundig element

Woning Chapman en Blanchard

Italiëlei 54 (Antwerpen)
Deze apart vormgegeven neoclassicistische woning werd in 1871 ontworpen door architect Joseph Antoine Hompus in opdracht van de Engelse fruithandelaars Wiliam Chapman en Richard Blanchard, die hij tot zijn vaste klanten kon rekenen.


ID: 4949 | Bouwkundig element

Woning Wiertz

Frankrijklei 150 (Antwerpen)
Deze ondertussen gesloopte herenwoning, werd rond 1875 gebouwd door H. Wiertz-De Vos, wonende in Antwerpen, Oever 23. In de leggers van het kadasterarchief is Cornelius Henri Wiertz geregistreerd als bouwkundige.


ID: 214910 | Bouwkundig element

Zaal Elckerlyc

Frankrijklei 85-87 (Antwerpen)
Feestzaal en theater gebouwd in opdracht van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, naar een ontwerp door de architect Rie Haan uit 1955-1956, voltooid in 1957. Voor het nieuwbouwproject werd een herenhuis met koetshuis en stal en een aanpalend burgerhuis gesloopt, in 1881 ontworpen door architect Frans Baeckelmans voor graaf de Bergeyck.


ID: 214883 | Bouwkundig element

Zeemanshuis Stella Maris

Italiëlei 72 (Antwerpen)
Internationaal zeemanshuis ingehuldigd onder de naam "Stella Maris" in 1951, en herdoopt tot "Antwerp Seafarer’s Centre" in 1972. Het complex werd opgericht door de Belgische afdeling van het Apostolatus Maris, naar een ontwerp door de architect Robert Van Averbeke uit 1947-1948.