99 resultaten


ID: 214873 | Bouwkundig element

Burgerhuis in art-decostijl

Italiëlei 185 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl als resultaat van de verbouwing van een laat-19de-eeuwse rijwoning, in 1933 ontworpen en uitgevoerd door de aannemer Frans Verhoeven, in opdracht van L. Verniers.


ID: 6588 | Bouwkundig element

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Britselei 43 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van John Lijsen, naar een ontwerp door de architect Adolphe Van Coppernolle uit 1909. Het project hield de volledige verbouwing in van een bestaand pand, waaraan een nieuwe voorgevel, een souterrain en een achterbouw werden toegevoegd.


ID: 214881 | Bouwkundig element

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Italiëlei 64 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Georges Stappers-Portielje, naar een ontwerp door de architect Emile Thielens uit 1904. De rijwoning met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat een souterrain en drie bouwlagen onder een plat dak.


ID: 214892 | Bouwkundig element

Burgerhuis in traditionele stijl

Italiëlei 151 (Antwerpen)
Burgerhuis in traditionele stijl gebouwd in opdracht van Jos Niemans, naar een ontwerp door de architect Louis Michielsens uit 1948. Voor de bouw werd een neoclassicistische rijwoning gesloopt, te dateren in de jaren 1870-80.


ID: 215269 | Bouwkundig element

Café des Arts

Frankrijklei 40 (Antwerpen)
Appartementsgebouw met café opgetrokken in opdracht van de Brouwerijen Artois, naar een ontwerp door de architect Frank Blockx uit 1945. Het nieuwbouwcomplex vervangt het oude "Café des Arts", een afgeschuind neoclassicistische hoekgebouw uit de jaren 1860-1870, dat in 1944 door een bominslag was vernield.


ID: 214911 | Bouwkundig element

Consulaat Generaal van de Verenigde Staten van Amerika

Frankrijklei 67-69 (Antwerpen)
Consulaat in naoorlogs modernisme, naar een ontwerp door de architecten Léon Stynen, Paul De Meyer en James Spruyt uit 1950-1951. Opdrachtgever was het Foreign Buildings Office of the Department of State van de Verenigde Staten van Amerika.


ID: 214877 | Bouwkundig element

Geheel van neoclassicistische hoek- en stadswoningen

De Waghemakerestraat 1, 5, Italiëlei 43-45 (Antwerpen)
Op de hoek van de Italiëlei en de De Waghemakerestraat is een ensemble van een vijftal woningen bewaard, gebouwd rond 1887 naar ontwerp van architect Fr. Claes.


ID: 214899 | Bouwkundig element

Gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Britselei 72-74 (Antwerpen)
Dit samenstel van twee identieke, spiegelende burgerwoningen werd rond 1876 gebouwd voor rekening van C. De Houwer. Het bouwdossier vermeldt geen bouwmeester of architect.


ID: 6589 | Bouwkundig element

Gerechtshof

Britselei 55 (Antwerpen)
Het imposante gerechtsgebouw werd opgetrokken in 1871-74 in eclectische stijl met neorenaissance-inslag. Het oorspronkelijk ontwerp van L. Baeckelmans werd na diens dood voltooid onder leiding van F. Baeckelmans.


ID: 214878 | Bouwkundig element

Handelscomplex Galler

Italiëlei 22-24, Rijnpoortvest 9-13 (Antwerpen)
Complex bestaande uit een handelsgebouw met kantoren en pakhuis, in zijn huidige vorm tijdens drie opeenvolgende bouwcampagnes tot stand gekomen tussen 1941 en 1963, naar ontwerpen door de architect Léon Stynen, in de laatste fase geassisteerd door de architect Paul De Meyer.