367 resultaten


ID: 213228 | Bouwkundig element

Woning De Fortuin

Markt 40 (Scherpenheuvel-Zichem)
Burgerhuis van vijf travee├źn en twee bouwlagen onder zadeldak, laat 19de-eeuws of vroeg 20ste-eeuws uitzicht.


ID: 213224 | Bouwkundig element

Woning Van Eyck

Markt 27 (Scherpenheuvel-Zichem)
Stadswoning, bakstenen enkelhuis op blauwe hardstenen onderbouw met licht verhoogde begane grond, gedateerd 1946 in inkomrisaliet.


ID: 213176 | Bouwkundig element

Woning met oude kern

Leuvensestraat 48 (Diest)
Hoekpand mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw, echter 19de-eeuws uitzicht.


ID: 214122 | Bouwkundig element

Woonstalhuis

Vakenstraat 31 (Rotselaar)
Voorbeeld van een eenvoudig woonstalhuis typisch voor deze arme landbouwstreek, waarschijnlijk uit de 19de eeuw.


ID: 135362 | Landschappelijk geheel

Zalfens Gebroekt

Oostmalle (Malle), Zoersel (Zoersel)
De ankerplaats 'Het Zalfens Gebroekt' is een uitgestrekt moerassig gebied met een centraal gelegen bos omgeven door een kleinschalig landbouwgebied rijk aan opgaande landschapselementen. Enkele beken doorsnijden de ankerplaats, de grondwatertafel ligt niet diep en het gebied is dan ook vrij nat, dit verklaart de vele drainagegreppels. Op de Ferrariskaart (1771-1777) wordt het gebied afgebeeld als moerassig gebied, hoofdzakelijk bestaande uit natte graslanden met houtkanten en bomenrijen. In de loop van de eeuwen werden steeds meer percelen bebost. Vandaag bestaat het Zalfens Gebroekt uit een complex van zeer waardevolle, natte elzenbroeken, zure eikenbossen en populieraanplantingen omgeven door (soortenarme) graasweiden, ruigten en akkers met tal van kleine landschapselementen.


ID: 135357 | Landschappelijk geheel

Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)
Het Zennegat - Battenbroek is een rivierenlandschap, gekenmerkt door de samenvloeiing van de Dijle, Nete en Zenne. De begroeiing is zeer gevarieerd met onder andere hooi- en graasweiden doorkruist met grachtjes, bomenrijen, broekbossen en loofbossen. Het gebied bevat eveneens afgesneden en verlande meanders. Het landschapsbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de kleinschaligheid en de afwisseling in structuur met talrijke kleine landschapselementen, de kasteelparken en de oude dijken.


ID: 300437 | Landschappelijk geheel

Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Hundelgem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
Het gebied ligt ten zuidoosten van de Schelde en behoort tot de Vlaamse Ardennen. Centraal in deze ankerplaats loopt de Zwalm, zijrivier van de Schelde, met haar valleigronden en -wanden. Zijbeken en hun valleien liggen eveneens binnen de afbakening, samen met delen van de kouters en kleinere akkercomplexen die tot hun stroomgebied behoren. De ankerplaats omvat tevens de historische kernen van Nederzwalm, Roborst, Rozebeke, Ruddershove, Velzeke, Elst en Michelbeke.