29 resultaten


ID: 206861 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Gellenberg

Gellenberg 93-97, 93A (Lubbeek)
Langgerekt, tweelaags 18de-eeuws landhuis met opeenvolgende uitbreidingen circa 1850, 1907, 1911 en 1930, diverse bakstenen bijgebouwen uit de 18de eeuw en later, gelegen in een domein dat begin 19de eeuw in vroeg-landschappelijke stijl werd heraangelegd.


ID: 215674 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Haksberg

Kasteelweg 4 (Tielt-Winge)
Neoclassicistisch landhuis uit 1906, in zijn huidige vorm tot stand gekomen na aanpassings- en uitbreidingswerken aan een ouder volume uit het laatste kwart van de 19de eeuw, met omliggend park in late landschappelijke stijl, van circa 6 hectare; grotendeels ­vernield door de aanleg van een motorcrosscircuit.


ID: 303097 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Kleerbeek

Kasteeldreef 4-8 (Tielt-Winge)
Eclectisch landhuis omgeven door park met molenvijver. Historisch kasteel ingrijpend verbouwd eind 19de en begin 20ste eeuw. Rond 1894 verbouwd door baron Lucien-M.-A. de Troostembergh (1838-1906), burgemeester van Houwaart. Bewaarde hoevevleugel in 1892 uitgebouwd tot koetshuis en oranjerie. Lang, smal perceel met serre. In 1907 verbouwing van het kasteel naar ontwerp van Theo Van Dormael in samenwerking met schilderdecorateur Oscar Algoet en beeldhouwersatelier Van Uytvanck. Circa 10 hectare 'lusthof' met dreven naar omgevende bossen en dorpskern; vroeg-landschappelijke aanleg rond de vijver aan noordzijde kasteel, strak geometrische aanleg aan zuidzijde met sporen van 'Franse' tuin naar ontwerp van Auguste Delvaux aangelegd in 1911-1914; oude en zeldzame bomen, recente aanplantingen van zeldzame boomsoorten.


ID: 206859 | Bouwkundig element

Kasteeldomein de Beauffort

Diestsesteenweg 31 (Lubbeek)
In 1870 krijgt het kasteel grosso modo zijn huidige vorm, een sober neoclassicistisch gebouw van negen bij vijf traveeën, met drie bouwlagen op een hoge kelderverdieping, toegankelijk via een dreef en gelegen in park met twee kasteelhoeves, grafkapel en hovenierswoning.


ID: 42643 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein de Biolley - T'Serclaes

Binkomstraat 14-16 (Lubbeek)
Kasteeldomein met landhuis met classicistische inslag uit eind 18de eeuw, aangepast tijdens de 19de eeuw, aanpalende 18de-eeuwse hoeve, neogotische kapel van 1882 en het park met ijskelder aangelegd in vroeg-landschappelijke stijl rond 1810 en na 1860 heraangelegd.


ID: 303045 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Horst

Horststraat 28, 28A (Holsbeek)
Omwald feodaal kasteel met onregelmatige polygonale aanleg, voorzien van toegangspoort en vierkante zandstenen donjon met aangebouwde woon- en dienstvleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl, teruggaand op bouwfases uit de late 15de eeuw en vroege 16de eeuw; originele stucplafonds van Ian Christiaen Hansche bleven bewaard; waterkasteel met wagenhuis teruggaand op site van feodale motte met relicten van laat-middeleeuwse omgevingsaanleg; geen sporen barokke, classicistische of landschappelijke aanleg.


ID: 42832 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Sint-Joris-Winge

Leuvensesteenweg 252 (Tielt-Winge)
Domein met als historische kern een omwald hooghof-neerhof, een 17de-eeuws huis van plaisantie, klassieke, 18de-eeuwse aanleg in dalbodemsite met vijvers en sterrenbos heraangelegd rond 1840-1850 in landschappelijke stijl.


ID: 303080 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kloostertuin Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

Binkomstraat zonder nummer, Dorpsstraat 18 (Lubbeek)
Kloostertuin aangelegd in landschappelijke stijl in 1905-1910, oorspronkelijk bijna 3 hectare, met vijver en grote Lourdesgrot. Bewaard bomenbestand in de kloostertuin en de tuin van de 'Villa Sainte-Rose', een woning van de aalmoezenier aan de Dorps­straat, die eveneens een kloostereigendom was.


ID: 42653 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Jan-de-Doperparochie met tuin

Kerkstraat 4 (Lubbeek)
Pastorie gebouwd omstreeks 1788-1791 met pastorietuin van 22,5 are, oorspronkelijk bestaande uit drie percelen met specifieke bestemming; Dubbelhuis in baksteenbouw met gebruik van zandsteen, twee verdiepingen en lage bijbouw gelegen in pastorietuin vermoedelijk rond 1870 heraangelegd met een 'landschappelijk' gedeelte.


ID: 42814 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Martinusparochie met tuin

Oudepastoriestraat 22 (Tielt-Winge)
Pastorie uit het vierde kwart van de 17de eeuw, gebouwd als dubbelhuis van één bouwlaag en zeven traveeën opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, verbouwd in 1741; pastorie omgeven door pastorietuin van circa 75 are, met typische dualiteit: naast een vlak, bij de pastorie aansluitend gedeelte, een hellend bebost perceel met rudimentaire 'landschappelijke' aanleg (bochtig ringpad, bruine beuk); imposante taxushaag met 'poortje' gevormd door gele kornoelje.