107 resultaten


ID: 307437 | Bouwkundig element

Samenstel van twee gespiegelde burgerhuizen

Paul Fredericqstraat 91-97 (Gent)
Deze twee burgerhuizen werden in 1931 als gespiegeld ensemble ontworpen in art-decostijl door architect Seraphin Caese. De opdrachtgever was A. Van de Wynckele. In 1985 werd nummer 91 door de toenmalige eigenaar verbouwd tot twee appartementen met garage. Ingenieur Roger Verbanck ondertekende de verbouwingsplannen.


ID: 20392 | Bouwkundig element

Stadswoning

Hofstraat 6 (Gent)
Voor deze bescheiden rijwoning in neoclassicistische stijl werd in 1895 een bouwaanvraag ingediend door de weduwe van handelaar Julien-Francies Buyl-Rotsaert en kinderen. Deze woning is een getuige van de eerste bouwfase in deze straat, getypeerd door eind-19de-eeuwse neoclassicistische rijwoningen. De rijwoning is opgebouwd uit twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en heeft een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


ID: 20400 | Bouwkundig element

Stadswoningen met lijstgevels

Hofstraat 44-54 (Gent)
Ensemble van zes identieke stadswoningen in neoclassicistische stijl, gebouwd rond 1872-1875. Het ensemble is gebouwd aan beide zijden van de Klaproosstraat, die als spiegelas functioneert. De opdrachtgever was de Gentse bouwkundige Frans Cardon-Note, die waarschijnlijk zelf instond voor het ontwerp van het geheel. Elk huis telt twee traveeën en drie bouwlagen, en is gevat onder een doorlopend half schilddak.


ID: 20763 | Bouwkundig element

Twee burgerhuizen

Muinkkaai 32-33 (Gent)
Dit ensemble van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl met inslag van de Louis-Philippestijl werd op vraag van advocaat Gustave Van Hoorebeke gebouwd. Nummer 32 werd volgens een bouwaanvraag van 1860 gebouwd, en nummer 33 op de hoek met de Guldenspoorstraat volgde in 1873. Nummer 33 vormde zo oorspronkelijk een uitbreiding van de woning op nummer 32. Het ensemble omvat een rijwoning met dubbelhuisopstand van vier traveeën, en een hoekpand met enkelhuisopstand van twee bij drie traveeën, beide drie bouwlagen hoog onder een afgewolfd pannen zadeldak.


ID: 20397 | Bouwkundig element

Twee stadswoningen

Hofstraat 16-18 (Gent)
Deze twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, van een gelijkaardig type maar met verschillende traveeënindeling, werden in 1861 in het kadaster geregistreerd. De opdrachtgever van nummer 16 was ondernemer van openbare werken, Camille Francies Vanderstraeten-Theunissen. De gelijkaardige nummer 18 maakte oorspronkelijk deel uit van een ensemble van drie woningen, opgericht in opdracht van meester kleermaker Pieter Benedikt De Tender, en eveneens uitgevoerd door Camille Francies Vanderstraeten-Theunissen. Vanderstraeten-Theunissen zal vermoedelijk ook zelf ingestaan hebben voor de ontwerpen.


ID: 86003 | Bouwkundig element

Villa in art deco

Paul Fredericqstraat 13-15 (Gent)
Vrijstaande villa in art-decostijl, schuin ingeplant ten overstaan van de huidige rooilijn en omgeven door een ruime omhaagde tuin met ijzeren hek. De villa gaat vermoedelijk terug tot 1793 toen ze gebouwd werd in opdracht van raadsheer Charles De Graeve. In 1929 kreeg de villa zijn huidige uitzicht in opdracht van Jules Eugeen Segers-Hycke, die het oudere landhuis liet omvormen naar ontwerp van architect Adolphe Segers. Het is één van de zeldzame vrijstaande woningen in de wijk, door de schuine inplanting in de omliggende tuin, en één van de weinige getuigen van de bebouwing van deze buurt voor de verkavelingen in het interbellum.


ID: 307362 | Bouwkundig element

Woning van bouwmeester Gustaaf Hebbe

Hofstraat 74 (Gent)
Dit burgerhuis met art-decogetinte kenmerken werd in 1930 gebouwd in opdracht van bouwmeester Gustaaf Jan Hebbe, die ook zelf instond voor het ontwerp van het pand. Hebbe woonde in zijn eigen ontwerp in de Hofstraat woonde tot aan zijn overlijden in 1940. De rijwoning met bakstenen lijstgevel telt drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.