107 resultaten


ID: 307357 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Hofstraat 64 (Gent)
Dit burgerhuis met art-decogetinte kenmerken werd in 1929 ontworpen door de architect Frans De Geyter. De opdrachtgever was Edmond Hoste. De rijwoning is twee traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder een pannen zadeldak. De lijstgevel heeft een roodbakstenen parement in combinatie met geelbakstenen geometrische sierelementen op de borstwering.


ID: 307358 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Hofstraat 66 (Gent)
Burgerhuis met art-decogetinte kenmerken volgens bouwvergunning gebouwd in 1929 naar ontwerp van architect Jean De Schrijver. Gebouwd in opdracht van J. Daele. Rijwoning met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, voorzien van een roodbakstenen lijstgevel.


ID: 307377 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Muinkkaai 13 (Gent)
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1861 ontworpen in opdracht van meester kleermaker Pieter Benedikt De Tender. De bouwaanvraag omvatte de bouw van een ensemble bestaande uit drie woningen, waarvan enkel nummer 13 vandaag nog is van overgebleven. De rijwoning van drie traveeën met een brede poorttravee links en twee smallere rechts telt drie bouwlagen onder een zadeldak met pannen en is voorzien van een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


ID: 307391 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Muinkkaai 51, 51A-D (Gent)
Dit omvangrijke burgerhuis werd in 1862 gebouwd in opdracht van fabrikant August Hooreman. De oorspronkelijke gevelbepleistering van het burgerhuis werd volgens een vergund ontwerp van architect Paul De Taeye uit 1947 vervangen door een nieuw parement in gevelsteen met bijhorende vensteromlijstingen, sluitstenen en waterlijsten. Enkel de cordonvormende lekdrempels zijn oorspronkelijk.


ID: 307398 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Muinkkaai 59 (Gent)
Dit ruime burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1867 ontworpen in opdracht van Jan Baptiste Mallet, die volgens het kadaster “hotellier” van beroep was en in “Hotel Picardie” op Hooiaard 8 woonde. De rijwoning met dubbelhuisindeling heeft vier gelijke traveeën, telt drie bouwlagen onder een mank pannen zadeldak en heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.


ID: 307399 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Muinkkaai 60 (Gent)
Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1864 ontworpen in opdracht van Charles Jean Vanderveken. Vanderveken was kapitein van het vierde regiment van de Gentse artillerie. De rijwoning telt drie gelijke traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en heeft een bepleisterde lijstgevel.


ID: 307401 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Muinkkaai 62 (Gent)
Dit eclectische burgerhuis, gepositioneerd op de hoek van de straat, werd rond 1907 gebouwd in opdracht en naar ontwerp van architect Prosper Buyck. In dezelfde bouwaanvraag regelt hij ook de bouw van de naastgelegen hoekwoning met voordeur in de Muinklaan 1, waarmee deze woning een heterogeen ensemble vormt. De zeer ondiepe hoekwoning telt drie traveeën en drie bouwlagen op souterrain, gevat onder een pannen zadeldak en heeft een uitgewerkte representatieve lijstgevel met een rood baksteenparement.


ID: 307404 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Muinkkaai 116 (Gent)
Dit burgerhuis met witte kalksilicaatstenen gevel en smeedwerk met art-nouveau-inslag werd in 1913 ontworpen door de bouwkundige Emile Deleux. Opdrachtgever was de goudsmid Hendrik Van Coillie-Watcant.


ID: 307405 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Tijgerstraat 1 (Gent)
Dit burgerhuis met voorzichtig gebruik van geometrische vormen uit de art deco en bovenaan de gevel een bepleisterde band met vegetale motieven werd in 1923 ontworpen in opdracht van houthandelaar Ernest Van de Putte.


ID: 307410 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Tijgerstraat 33 (Gent)
Dit burgerhuis met rode bakstenen gevel en met verwerking van keramische tegeltableaus in de gevel werd in 1911 ontworpen op vraag van S. De Kneef-Van der Cruyssen.