197 resultaten


ID: 59064 | Bouwkundig element

Boterbank

Stee zonder nummer (Sint-Laureins)
Huidige in baksteen gemetselde bank met drie bogen en hardstenen dekplaten is een weinig getrouwe weergave van de vroegere boterbanken op het marktplein, gebruikt tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt.


ID: 58267 | Bouwkundig element

Brouwerswoning

Moershoofde 50-52 (Sint-Laureins)
Voormalig brouwershuis Van J. De Rycke van 1887, zie kadasterarchief, vermoedelijk in 1964 gesplitst in twee woningen; achterliggende voormalige brouwerij; voortuintje met ijzeren omheining en hek tussen gemetste vierkante hekstijlen.


ID: 58298 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Dorpsstraat 46 (Sint-Laureins)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, opklimmend tot begin 19de eeuw. Oorspronkelijk beraapte voorgevel op een plint van arduinplaten geritmeerd door rechthoekige, vlak omlijste vensters op lekdrempels; nieuw houtwerk naar oorspronkelijk model.


ID: 58300 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Dorpsstraat 82 (Sint-Laureins)
Burgerhuis met voortuin, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1900 op de site van het oude Schutterhof.


ID: 58302 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Dorpsstraat 119 (Sint-Laureins)
Neoclassicistisch burgerhuis, thans café, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1909 door winkelier Longueville-Strymes, volgens archiefdocumenten op de plaats van de voormalige herberg "De Pluim", teruggaand tot midden 16de eeuw.


ID: 58303 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Dorpsstraat 132 (Sint-Laureins)
Beeldbepalend ingeplant burgerhuis op de hoek met de Vlamingstraat, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1880. Dubbelhuis van drie op drie traveeën met twee bouwlagen onder zwart pannen schilddak.


ID: 58313 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Dorpsstraat 174 (Sint-Laureins)
Alleenstaand burgerhuis met voortuin afgesloten door een nieuw ijzeren hek en voetgangershekje aan gemetste pijlers in de as van de voordeur.


ID: 58322 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Leemweg 10 (Sint-Laureins)
Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, drie traveeën en twee bouwalgen onder pannen tentdak, volgens het kadasterarchief gebouwd op grond van de kerkfabriek en zeker bestaande in 1926.


ID: 58323 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Leemweg 12 (Sint-Laureins)
Oorspronkelijk één ensemble met nummer 14 met identieke beraapte burgerhuizen met voortuintjes omsloten door ijzeren hekwerk.


ID: 58326 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Leemweg 19 (Sint-Laureins)
Op de rooilijn ingeplant, alleenstaand rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1899 door H. Berckmoes-De Zutter, cabaretier, naar verluidt verhoogd met een bouwlaag en voorzien van het huidige parement van witte en groene geglazuurde tegels, van de "Firma De Loof / Bruges-Bassin / produits des / manufactures céramiques / Gilliot Cie. S.A. Hemixem".