52 resultaten


ID: 41529 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Hilarius

Dorpsstraat 24 (Bierbeek)
Merkwaardig gebouw uit 12de en 13de eeuw, gelegen op een kleine verhevenheid en omgeven door het kerkhof.


ID: 41574 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Lambertus

Stationsstraat 50 (Bierbeek)
Halverwege de 19de eeuw werd de oude kerk afgebroken en vervangen door een neogotische; enkel de westtoren bleef bewaard. De nieuwe kerk werd ontworpen door de Leuvense architect Alexander Van Arenberg.


ID: 41570 | Bouwkundig element

Pastorie Heilig Kruisparochie

Pastoriestraat 40 (Bierbeek)
De pastorie behoort tot een reeks van vier nagenoeg identieke pastorieën die in een tussentijd van amper zes jaar in opdracht van de norbertijnenabdij van Park werden gebouwd.


ID: 41558 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Antonius Abtparochie met tuin

Hoegaardsesteenweg 10 (Bierbeek)
Pastorie en pastorietuin bij de parochiekerk Sint-Antonius Abt te Opvelp. Betreft een classicistisch gebouw uit het einde van de 18de eeuw met koetshuis. In de ommuurde pastorietuin rest nog een klein rond lindenprieel en een Lourdesgrot.


ID: 41530 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Hilariusparochie met tuin

Dorpsstraat 26 (Bierbeek)
Pastorie uit de 17de eeuw met gerecupereerde laatgotische poort, verbouwd in 1875-1876 met behoud van de volumes, gelegen in pastorietuin van oorspronkelijk circa 80 are, met­ ty­pische dualiteit: een vlak, bij de pastorie aansluitend vroeger geometrisch geordend gedeelte en, daarnaast, een hellend, bebost 'landschappelijk' gedeelte met een lindedreefje.


ID: 41575 | Bouwkundig element

Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Stationsstraat 48 (Bierbeek)
Voormalige pastorie die in kern opklimt tot 1735, maar ingevolge oorlogsfeiten in 1914 afbrandde en na de Eerste Wereldoorlog volledig werd heropgebouwd naar het oorspronkelijke uitzicht.


ID: 83750 | Bouwkundig element

Schuur

Vinaafstraat zonder nummer (Bierbeek)
Bakstenen schuur gedateerd 1911 op een keramiektegeltje boven de poort.


ID: 41548 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Korbeek-Losestraat 37 (Bierbeek)
Semigesloten hoeve waarvan sommige gebouwen, onder meer het boerenhuis opklimmen tot de 18de eeuw; de meeste schijnen echter tot de 19de eeuw te behoren.


ID: 41546 | Bouwkundig element

Twee woningen

Hoogstraat 10-12 (Bierbeek)
Bakstenen huis met anderhalve verdieping uit einde 18de eeuw.


ID: 41547 | Bouwkundig element

Watermolen

Ruisbroekstraat 20 (Bierbeek)
Watermolen uit midden 18de eeuw. Voortzetting van de traditionele bak- en zandsteenstijl; zandstenen deur- en vensteromlijstingen en halve kruiskozijnen.