Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

208 resultaten


ID: 215694 | Bouwkundig element

Restanten Britse militaire post Oaten Wood

Rijselstraat (Heuvelland)
Restanten van één van twee Britse betonnen militaire posten tijdens de oorlog opgetrokken in een bosje dat toen aangeduid werd met 'Oaten Wood'.


ID: 215695 | Bouwkundig element

Restanten Britse militaire post Oaten Wood

Rijselstraat (Heuvelland)
Betonnen restanten van één van twee Britse militaire posten tijdens de oorlog opgetrokken in een bosje dat toen aangeduid werd met 'Oaten Wood'.


ID: 215702 | Bouwkundig element

Restanten Britse militaire post Swan Chateau

Pannenhuisstraat (Ieper)
Restanten van een Britse betonnen militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, in het park van het voormalige Sint-Pieterskasteel.


ID: 215697 | Bouwkundig element

Restanten Duitse militaire post Lock Lodge

Kasteelhoekstraat (Ieper)
Duitse betonnen militaire constructie tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken ter hoogte van het nooit gerealiseerde kanaal Ieper-Komen, ten oosten van sluis 6 bis.


ID: 306480 | Bouwkundig element

Restanten Duitse mitrailleurpost type Tobruk

Mooi Verblijflaan (Koksijde)
Restanten van een Duitse Tobruk uit de Tweede Wereldoorlog, in de duinen ten westen van Oostduinkerke-Bad.


ID: 213561 | Bouwkundig element

Restanten van twee Duitse bunkers Schaapbalie

Stadensteenweg (Langemark-Poelkapelle)
Twee Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog, die getuigen van de zware Duitse verdedigingswerken die op en rond het Houthulstbos waren uitgebouwd. De bunkers waren opgetrokken op een strategische plaats, met name langs de voormalige spoorlijn Ieper-Torhout, ter hoogte van de zuidelijke rand van het Houthulstbos.


ID: 213496 | Bouwkundig element

Schacht Duitse tegenmijn Dietrich

Kroonaardstraat (Heuvelland)
Schacht van een Duitse tegenmijn, die is opgetrokken met speciaal daartoe gegoten gebogen betonstenen. Via tegenmijnen probeerden Duitse eenheden het geallieerde plan te verijdelen om via dieptemijnen de Duitse stellingen op de heuvelrug van Wijtschate te vernietigen.


ID: 301113 | Landschappelijk geheel

Slagveld Pilkem Ridge

Boezinge, Sint-Jan (Ieper), Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle)
Dit gebied omvat Slagveld van Pilkem Ridge met verspreide militaire begraafplaatsen ten noorden van Ieper en ten oosten van het Kanaal Ieper-IJzer. Tot de kern van het gebied behoort het deel van het slagveld uit de Eerste Wereldoorlog dat met de eerste dodelijke gasaanval (22-23 april 1915) in de militaire geschiedenis wordt geassocieerd. In de chronologie van de Eerste Wereldoorlog dateert dit slagveld uit de periode 1915-1917, die de tijd tussen de tweede en derde slag om Ieper omspant. Ruim twee jaar bleef de frontlijn hier liggen. Ten noorden van deze ankerplaats vormde een waterlijn of overstroomde zone de scheiding tussen de geallieerde en Duitse troepen. Het front volgde de oevers van het kanaal Ieper-IJzer. Pas vanaf kilometerpaal 4 aan het Kanaal Ieper-IJzer verliet het de kanaalzone en liep het front verder over land.


ID: 23776 | Bouwkundig element

Stedelijke begraafplaats

Blekerijstraat (Roeselare)
Aangelegd op een perceel aan de Groenestraat in 1806, nadat Napoleon Bonaparte in 1804 het begraven rondom de kerken had afgeschaft. Sindsdien steeds uitgebreid; circa 1910 met een aansluitend perceel aan de Blekerijstraat en later nog verder in westelijke richting. Heden gelegen binnen het stratenblok gevormd door Blekerijstraat, Groenestraat, Westlaan en Molenstraat. Op de begraafplaats bevinden zich verschillende ereperken en oorlogsgedenktekens.


ID: 216696 | Bouwkundig element

Toegang Britse medische post

Astridlaan (Nieuwpoort)
Toegang tot een 'Dressing Station Tunnel' in Nieuwpoort, tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd door de '257th Tunnelling Company, Royal Engineers'.