511 resultaten


ID: 306541 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Land van Waaslaan 153 (Gent)
De bouwaanvraag voor deze burgerwoning in beaux-artsstijl werd in 1926 ingediend door Eduart De Jaeger - Baert, bloemkweker van beroep en reeds wonende in Sint-Amandsberg in de Godshuisstraat.


ID: 306546 | Bouwkundig element

Herenhuis

Land van Waaslaan 163 (Gent)
Dit herenhuis werd in 1924 in beaux-artsstijl ontworpen in opdracht van Frans Van Beneden, wisselagent van beroep, en wonend in Sint-Amandsberg in de Schoolstraat 43.


ID: 306551 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Land van Waaslaan 193 (Gent)
Deze burgerwoning in beaux-artsstijl werd ontworpen door de vooralsnog weinig gedocumenteerde bouwkundige A. Bouquet in 1928, op vraag van Gustaaf Wymeels, bediende, woonachtig in de Stokerstraat 39 in Gent.


ID: 306524 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Land van Waaslaan 78 (Gent)
Deze burgerwoning in beaux-artsstijl werd in 1927 ontworpen in opdracht van Gustaaf Van Hecke, wonende in de Eendrachtstraat 66 te Gent. Van Hecke bezat een bedrijf voor de productie van waterdicht papier voor de export. Achter de woning werd in functie van dit bedrijf een overdekte binnenplaats en magazijn ingeplant, bereikbaar via de ruime inrijpoort.


ID: 304567 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Parklaan 82-86 (Gent)
Oorspronkelijk een samenstel van drie identieke burgerhuizen uit 1894, gebouwd als opbrengstwoningen. Het centrale pand werd in 1923 grondig verbouwd door architect Maurice Aubert in beaux-artsstijl.


ID: 306582 | Bouwkundig element

Ensemble van een burgerhuis met meergezinswoningen

Victor Braeckmanlaan 109-113 (Gent)
Dit ensemble van een burgerwoning en twee meergezinswoningen werd tijdens het interbellum ontworpen door architect Edgar Celie. Opdrachtgever was de heer Michel Ostijn-De Mey. De drie woningen werden elk in een apart jaar ontworpen; verhoudingen, materiaalgebruik en ornamentiek sluiten echter bij elkaar aan. Het ontwerp van de woning met nummer 113 dateert van 1926; woning 111 van 1928 en woning 109 van 1932.


ID: 306728 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 110 (Gent)
Deze burgerwoning in beaux-artsstijl werd in 1949 ontworpen door architect Edgar Celie. Opdrachtgever was nijveraar Adolf Roelants.


ID: 306666 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 115 (Gent)
Deze burgerwoning werd in 1924 in beaux-artsstijl ontworpen door de Gentse architect Jean Bauwens. De opdrachtgever was Robert Barra.


ID: 306572 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 130 (Gent)
Deze burgerwoning werd in 1935 in beaux-artsstijl ontworpen door architect Edgar Celie. Opdrachtgever was bediende Victor De Rudder.


ID: 306567 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 70 (Gent)
Dit burgerhuis in beaux-artsstijl werd in 1935 ontworpen door architect Armand De Buck. De opdrachtgever was handelaar Marcel Van den Bossche.