1496 resultaten


ID: 5170 | Bouwkundig element

Laatclassistisch burgerhuis

Kipdorp 32 (Antwerpen)
Neoclassistisch rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen schilddak, in zijn huidige vorm te dateren in de eerste helft van de 19de eeuw. De gevelordonnantie en de diepgerichte dakstructuur wijzen op een traditionele, mogelijk 17de-eeuwse kern.


ID: 5173 | Bouwkundig element

Samenstel van twee laatclassicistische burgerhuizen

Kipdorp 38 (Antwerpen)
Samenstel van twee laatclassicistische burgerhuizen van respectievelijk twee en vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.


ID: 5176 | Bouwkundig element

De Meerminne

Kipdorp 50 (Antwerpen)
Voornaam herenhuis in classicistische stijl uit het laatste kwart van de 18de eeuw, gebouwd door de familie del Fosse et d’Espierres. Het eigendom dat in de 16de eeuw werd vermeld als "de Meerminne", kwam later in het bezit van de familie Gillès de Pélichy. Deze liet het hotel ingrijpend verbouwen en uitbreiden tot een handels- en kantoorgebouw, naar een ontwerp door de architect Paul Stordiau uit 1927.


ID: 4238 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch burgerhuis

Kleine Kraaiwijk 8-12 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis met dubbelhuisopstand, gebouwd in opdracht van J.F. Stuyck, naar een ontwerp door de architect Jan Kaulman uit 1810.


ID: 5228 | Bouwkundig element

De Helle

Kloosterstraat_AN 31 (Antwerpen)
Herenhuis in laatclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Jan Blom uit 1803. De kern wordt gevormd door het huis de Helle, dat opklimt tot de 17de eeuw.


ID: 4271 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch burgerhuis

Korte Nieuwstraat 16 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag uit 1802 opgetrokken in opdracht van C. Elsen. Het betrof de aanpassing van traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw.


ID: 4275 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch burgerhuis

Korte Nieuwstraat 24 (Antwerpen)
Burgerhuis met laatclassicistische lijstgevel naar ontwerp van architect Jan Kaulman uit 1810. Verhoogd door architect François De Vooght in 1884. Traditioneel achterhuis uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


ID: 6133 | Bouwkundig element

De Groote Robijn

Korte Sint-Annastraat 4, Sint-Jacobsmarkt 43 (Antwerpen)
Gebouwencomplex tussen Sint-Jacobsmarkt, Frans Halsplein en Korte Sint-Annastraat, samengesteld uit de traditionele Van Straelentoren uit het midden van de 16de eeuw, het laatclassicistische herenhuis met een gevelfront uit 1802, het neotraditionele apostolinnenklooster met neogotische kapel uit 1902-1907 en latere schoolgebouwen door Louis De Vooght.


ID: 5329 | Bouwkundig element

Hotel Mayer-van den Bergh

Lange Gasthuisstraat 21 (Antwerpen)
Herenhuis op de hoek van Lange Gasthuisstraat en Arenbergstraat, dat in kern opklimt tot de 16de en 17de eeuw, met reconstructiewerken uitgevoerd in 1716. In 1861 werd het hotel aangekocht door Emil Mayer en zijn echtgenote Henriëtte van den Bergh. Deze liet het hotel in 1902 renoveren door Joseph Hertogs.


ID: 5339 | Bouwkundig element

Voormalig badhuis Bains Anversois

Lange Gasthuisstraat 24 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis dat vermoedelijk opklimt tot het eerste kwart van de 19de eeuw, en dat door de laatste privé-eigenaar notaris Albert Van der Schoot werd verkocht aan de Société Anonyme des Bains Anversois. Deze maatschappij liet een privé-badhuis optrekken naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1898, geopend in 1901.