1496 resultaten


ID: 300746 | Landschappelijk element

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)
Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.


ID: 6523 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Den Brandt

Beukenlaan 12 (Antwerpen)
Het kasteeldomein bestaat uit hoofd- en dienstgebouwen in U-vorm geschikt rondom een staatsieplein met bloemperken en een fontein. Het omgevende park met waterpartijen bevat nog andere bijgebouwen zoals het koetshuis en de hovenierswoning.


ID: 11485 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Bouckenborgh

Bredabaan 561, 561A-C (Antwerpen)
Het kasteel Bouckenborgh werd gebouwd als buitenverblijf voor de rijkere Antwerpse klasse. Het domein wordt al vanaf 1532 in oude geschriften vernoemd. Het huidige kasteel werd in 1810 gebouwd.


ID: 4879 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch burgerhuis

Bredestraat_AN 6 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van de weduwe Verhagen, naar een ontwerp door Jan Kaulman uit 1803. Het gebouw behoort tot de vroegst gekende realisaties van de uit Duitsland afkomstige architect, professor aan de Academie voor Schone Kunsten.


ID: 3955 | Bouwkundig element

Den Cleynen en den Grooten Biecorff

Eiermarkt 13-17 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis uit het eerste kwart van de 19de eeuw, waarvan de gevel in 1840 werd aangepast door apotheker Edouard Charles Willems. Oudere vleugels rond de binnenplaats, met een régence deuromlijsting uit het tweede kwart van de 18de eeuw.


ID: 11313 | Bouwkundig element

Kasteel Zwarte Arend

Ertbruggelaan 150, Professor Van den Wildenberglaan 1-2 (Antwerpen)
Inplanting binnen rechthoekig omgracht park met ten westen toegang, kreeg in 1784 zijn huidig uitzicht, de voormalige westelijke dienstgebouwen zijn omgevormd in 1945.


ID: 4897 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch burgerhuis

Everdijstraat 13 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), te dateren in de vroege 19de eeuw.


ID: 4900 | Bouwkundig element

Samenstel van renaissance en laatclassicistisch burgerhuis

Everdijstraat 35 (Antwerpen)
Samenstel van twee huizen, waarvan het linker pand in 1549 werd gekocht door de beeldhouwer en architect Cornelis Floris de Vriendt (1514-1575). Het rechter pand, een samenstel van twee tot de zestiende eeuw opklimmende woningen, werd in 1804 in opdracht van de heer Laudaens verbouwd tot een laatclassicistisch burgerhuis.


ID: 6793 | Bouwkundig element

Koetshuis en stallen kasteel Vogelenzang

Gerard Le Grellelaan 5-7 (Antwerpen)
Sterk gerestaureerde, tegenover elkaar liggende gebouwen in classicistische stijl; rechthoekig grondplan en leien schilddaken, in kern opklimmend tot 18de eeuw.


ID: 4972 | Bouwkundig element

De Sterre

Gratiekapelstraat 10 (Antwerpen)
In zijn huidige vorm classicistisch burgerhuis met dubbelhuisopstand uit het derde kwart van de 18de eeuw. Muurankers met gekrulde spie en de achterbouw met puntgevel wijzen op traditionele, 17de-eeuwse kern.