1494 resultaten


ID: 5097 | Bouwkundig element

Hotel Jean Etienne Werbrouck

Kammenstraat 32-34 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis van Jean-Etienne Werbrouck, koopman en burgemeester van Antwerpen, te dateren circa 1775. Bepleisterde, beschilderde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen, bekroond door een breed driehoekig fronton.


ID: 5106 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch burgerhuis

Kammenstraat 86 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis uit de late 18de of de vroege 19de eeuw, mogelijk met een oudere kern. De heer H. D’Ooge-Posseel, kaarsenmaker en talgsmelter, liet het pand in second-empirestijl verbouwen naar een ontwerp door de architect Henry Redig uit 1870.


ID: 6982 | Bouwkundig element

Hof van Biart

Karel Oomsstraat 69 (Antwerpen)
Restant van een landhuis in laat-classicistische stijl, te dateren in het laatste kwart van de 18de of de beginjaren van de 19de eeuw. Het Hof van Biart gaat in oorsprong terug op een vroeger 'hof van plaisantie', waarvan de geschiedenis gekend is tot het midden van de 17de eeuw.


ID: 5121 | Bouwkundig element

De Witte Engel

Keizerstraat 17 (Antwerpen)
De Witte Engel vormt de linker helft van een pand dat bestaat uit twee in de 20ste eeuw samengevoegde woningen. Het is een laatclassicistisch burgerhuis uit de vroege 19de eeuw met een zandstenen sokkel en een typerende rechthoekige deuropening in hardstenen omlijsting.


ID: 5143 | Bouwkundig element

De Seven Sterre en den Rozenhoed

Keizerstraat 38 (Antwerpen)
Breedhuis in 1655 samengesteld uit twee traditionele kernen opklimmend tot tweede helft van de 16de eeuw of de 17de eeuw. In laatclassicistische stijl aangepast met een extra verdieping en lijstgevel omstreeks 1800.


ID: 5132 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch pak- of koetshuis

Keizerstraat 4 (Antwerpen)
Pak- of koetshuis met een traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw, in laatclassicistische stijl aangepast in de vroege 19de eeuw. Het maakte oorspronkelijk deel uit van het verdwenen herenhuis Kipdorp 9. Gesloopt voor nieuwbouw in 1978.


ID: 5146 | Bouwkundig element

De Meerminne

Keizerstraat 50 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis te dateren in het eerste kwart van de 19de eeuw, wellicht met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw. In 1851 liet de architect Frans J.H. Bex de gevel voor eigen rekening aanpassen.


ID: 5151 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch burgerhuis

Keizerstraat 60 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis, de bewaarde rechter helft van een herenhuis dat eertijds ook het links aanpalende perceel besloeg. Het klom minstens op tot het midden van de 18de eeuw, mogelijk met een oudere kern, en werd wellicht in de vroege 19de eeuw aangepast. Charles Boisacq uit Spa splitste het oorspronkelijk acht traveeën brede gebouw op in twee panden.


ID: 5126 | Bouwkundig element

Den Joseph naer Egypten

Keizerstraat 63 (Antwerpen)
Herenhuis dat uit drie vleugels bestaat ingeplant rond een binnenplaats, en in kern opklimt tot de 16de eeuw. Het gevelfront werd in classicistische stijl heropgebouwd omstreeks 1780, in opdracht van Charles Joseph van Havre en Maria Theresia Moretus.


ID: 5153 | Bouwkundig element

Onze Lieve Vrouw en Jezus

Keizerstraat 64, 64A (Antwerpen)
Samenstel van twee huizen zogenaamd "Onze Lieve Vrouw" en "Jezus". Herenhuis in classicistische stijl uit de tweede helft van de 18de eeuw, acht traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder een zadeldak.