6093 resultaten


ID: 38454 | Bouwkundig element

Kasteel Meheus

Kerkstraat 39 (Zulte)
Neoclassicistisch landhuis gebouwd in 1853, voormalig koetshuis en stallen vernieuwd circa 1910, gelegen in omringend park.


ID: 45156 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Brouwerijstraat 10 (Zwalm)
Neoclassicistische kerk gebouwd in 1840-46 met behoud van de sacristie van 1758-63, noordelijke toevoeging in 1864 en koor heropgebouwd in 1872, gelegen in kerkhof met deels bakstenen ommuring.


ID: 45220 | Bouwkundig element

Herenhuis

Hoogstraat 32 (Zwalm)
Herenhuis van circa 1880 met omringende tuin, volledig afgesloten door bakstenen muur, achteraan vijver met imitatiegrotwerk voor fontein naar verluidt van 1916.


ID: 45149 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef 3, 8 (Zwalm)
Kasteeldomein van Beerlegem, van circa 60 hectare, gelegen in de vallei van de Munkbosbeek, vermoedelijke teruggaand tot middeleeuwse site met walgrachten. Omgracht voorhof met dienstgebouwen, op brug afgesloten door middel van smeedijzeren inrijhekken van 1860-61 versierd met de initialen van de markies van Rode. Ten zuiden ervan, kasteel gelegen binnen een brede rechthoekige omgrachting uitgebreid tot rechthoekige vijver, axiaal verbonden met voorhof door stenen brug met brugleuning van ijzeren kettingen aan arduinen pijlertjes. Bouw van een nieuw kasteel circa 1730 naar verluidt een ontwerp van een Franse architect; volgens notities in het familiearchief, gebouwd in 1765. Twee nieuwe dienstgebouwen op voorhof uit 1773 en 1788. Kasteel verbouwd in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect O. Geerling (Brussel) in 1872-76. Kasteel en bijgebouwen op voorhof hersteld onder leiding van architect M. Vossaert (Oudenaarde) na oorlogsschade door inval van V2 bom in maart 1945.


ID: 80837 | Bouwkundig element

Beeldbepalend herenhuis

Avelgemstraat 24 (Zwevegem)
Beeldbepalend herenhuis met bepleisterd en geschilderd neoclassicistisch gevelparement op arduinen plint uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 81048 | Bouwkundig element

Banhoutbos

Banhout 1-4 (Zwevegem)
Parkbos en oud bosrelict van circa 25 ha, met resterende afsluitende haag, omgeven door dreven met ten noorden, kasteel nummer 2, voormalige hoeve met koetshuis nummer 1, recente woning met duiventoren en afhankelijkheden nummer 4, gelegen langs een dreef loodrecht aangesloten op de Vierkeerstraat en ten zuiden Boswachterswoning nummer 3. Historisch, ecologisch en landschappelijk waardevol bos, dat vermoedelijk sinds het midden van de 15de eeuw permanent bebost was. Relict van een uitgestrekt bossencomplex dat zich tot in de 12de eeuw uitstrekte tussen de alluviale vlakte van de Leie en de Schelde.


ID: 81267 | Bouwkundig element

Kapel der Drie Linden

Drielindenstraat zonder nummer (Zwevegem)
Wegkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, horend bij het Drielindenhof. Nu 19de-eeuws bedehuisje met neoclassicistische inslag, beschaduwd door linde. Witgekalkte baksteenbouw met zadeldak met Vlaamse pannen en gepikte plint.


ID: 80918 | Bouwkundig element

Bekaerts Kasteel

Kortrijkstraat 4 (Zwevegem)
Imposant neoclassicistisch landhuis, aan de straat afgezet door ijzeren hek op bakstenen muurtje. Breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder geknikt leien schilddak; hoeken van de nok bekroond met vazen. Drie boogvormige dakvensters met voluten. Twee lagere vleugels van één bouwlaag afgelijnd door balusterborstwering. Omringende tuin, ommuurd ten oosten. Ten westen twee bakstenen nutsgebouwen, voormalige paardenstallen en garage.


ID: 81213 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna

Otegemplaats 1 (Zwevegem)
Neoclassicistische parochiekerk, gelegen in de dorpskom, in rode baksteen met verwerking van zandsteen voor de hoekbanden en arduinen blokken voor de sokkel. Gebouw met glasramen en vierkante ingebouwde toren, met altaren, biechtstoelen, schilderijen en orgel. Kerk gedateerd 1789 omgeven door parkeerplaatsen en leilinden. Monument ter ere van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


ID: 81005 | Bouwkundig element

Directeurswoning van textielfabriek La Flandre

Otegemstraat 236-238 (Zwevegem)
Voormalige directeurswoning is een breedhuis van circa 1871 met decoratief uitgewerkte bepleisterde en beschilderde neoclassicistische geïnspireerde lijstgevel met arduinen plint. Links, nutsgebouwtje opgetrokken in rode baksteen en met zwartgeglazuurde baksteen. Links, eenvoudige witgeschilderde bakstenen lijstgevel op arduinen plint.