2512 resultaten


ID: 305044 | Bouwkundig element

Bel-etagewoning in naoorlogs modernisme

Arnold Vrancxlaan 16 (Antwerpen)
Eengezinswoning in naoorlogs modernisme, gebouwd naar een ontwerp door architect Hubert Semal uit 1963, in opdracht van Fernand Devaux uit Borgerhout.


ID: 6467 | Bouwkundig element

Woningcomplex Verswijver

Arthur Goemaerelei 22-24 (Antwerpen)
Complex gevormd door een herenhuis en een meergezinswoning in zakelijke art-decostijl, gebouwd in opdracht van J. en P. Verswijver. Het ontwerp uit 1927 was één van de eerste gezamenlijke projecten van de architecten Paul Smekens en Carlos Van der Voodt.


ID: 11158 | Bouwkundig element

Kunstenaarswoning Albert Poels

Arthur Matthyslaan 61 (Antwerpen)
Hoekhuis met de Thibautstraat, geïnspireerd door de nieuwe zakelijkheid, opgericht in 1938-1940.


ID: 10733 | Bouwkundig element

Brugwachtershuisje bij Asiabrug

Asiabrug 31 (Antwerpen)
Brugwachtershuisje opgetrokken door de Technische Dienst van het Havenbedrijf, naar een ontwerp door de architect G. Daelman uit 1960.


ID: 11063 | Bouwkundig element

Parochiekerk Heilige Drievuldigheid en parochiezaal

Bacchuslaan 67, Wapenstilstandlaan 57 (Antwerpen)
Rechthoekig bakstenen gebouw met vrijstaande noordoostelijke toren in nieuwe zakelijkheid, naar ontwerp van Gustaaf Van Meel, 1931-33; parochiehuis uit dezelfde periode.


ID: 302573 | Bouwkundig geheel

Bejaardenwoningen en sociaal woonblok van Onze Woning

Ballaarstraat 75-79 (Antwerpen)
Complex bejaardenwoningen met oorspronkelijk 32 wooneenheden rond een gemeenschappelijk hof aan de Durletstraat, naar ontwerp van architect Fritz Van Averbeke uit 1937. Uitgebreid met een woonblok van tien flats met winkel en zeven bijkomende bejaardenwoningen aan de Ballaarstraat, naar ontwerp van architect Hugo Van Kuyck uit 1950. Beide complexen werden gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning.


ID: 11248 | Bouwkundig element

Woning Deboeure

Baron Leroystraat 136 (Antwerpen)
Rijhuis uit 1936, gebouwd naar ontwerp van modernistisch architect Eduard Van Steenbergen.


ID: 7232 | Bouwkundig element

Groep van zes modernistische eengezinswoningen

Beatrijslaan 70, Meeuwstraat 1-5, Reigerstraat 2-4 (Antwerpen)
Huizengroep van zes losstaande eengezinswoningen naar ontwerp van Léon Stynen van 1935.


ID: 83746 | Bouwkundig element

Ventilatiegebouw voetgangerstunnel Sint-Anna

Beatrijslaan zonder nummer (Antwerpen)
Opmerkelijke en specifieke gebouwen op Linkeroever zijn de ventilatiegebouwen van de Sint-Anna- en Waaslandtunnel, van 1933 naar ontwerp van E. Van Averbeke.


ID: 216718 | Bouwkundig element

Voetgangerstunnel Sint-Anna

Beatrijslaan zonder nummer, Sint-Jansvliet zonder nummer (Antwerpen)
De Sint-Annatunnel of voetgangerstunnel werd aangelegd in 1931-1933 als verbinding tussen de linker- en rechteroever. De toegangs- en ventilatiegebouwen op beide Schelde-oevers werden ontworpen door Emiel Van Averbeke.