Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

14009 resultaten


ID: 81147 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Elooi

Kerkstraat (Zwevegem)
Neogotische kerk heropgebouwd in 1918 naar de originele pannen van 1874 en naar ontwerp van architect Leopold De Geyne uit Kortrijk. Het gebouw is omgeven door loofbomen, enkele kerkbanken, een pastoorspad, een gedenksteen, voorgeplaatst gietijzeren kruis, Heilig Hartbeeld en tevens calvarie met ijzeren Christusbeeld. Driebeukig bedehuis met voorgeplaatste westertoren; sacristie en recenter dienstgebouw., voormalige doopkapel en traptoren. Rode baksteenbouw, met gebruik van arduin en leien bedaking. Toren gemarkeerd door versneden steunberen op de hoeken. Schip van zeven traveeën met aflijnende getrapte fries geritmeerd door spitsbogige muuropeningen en versneden steunberen. Oostelijke zijpuntgevels getypeerd door vlechtingen.


ID: 80919 | Bouwkundig element

Kasteel Vandevenne

Kortrijkstraat 11 (Zwevegem)
Kasteel Vandevenne is een dieper in gelegen landhuis, opgetrokken circa 1870 in opdracht van notaris en senator Raymond Vandevenne. In oorsprong neogotisch nu sterk verbouwd landhuis gelegen in beboomde tuin, aan de straat afgezet door ijzeren hek. Verankerd en beschilderd bakstenen parement op arduinen plint met gevelritmering door rechthoekige vensteropeningen.


ID: 80918 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Bekaerts Kasteel met tuin

Kortrijkstraat 4 (Zwevegem)
Imposant neoclassicistisch landhuis, in de dorpskern van Zwevegem. Al in de late 18de eeuw werd op het perceel een volume afgebeeld. Volgens de kadastrale gegevens wordt het volume uitgebreid in 1858 en 1864 en krijgt vermoedelijk haar huidig uitzicht. In 1864 worden tevens drie bijgebouwen opgetrokken. In 1882 wordt de oostzijde van de woning uitgebreid en in 1896 aangepast. In 1930 worden nog enkele verbouwingen uitgevoerd aan de bijgebouwen en wordt een nieuwe aanhorigheid opgetrokken in het westen. Aan de straat afgezet door ijzeren hek op bakstenen muurtje. Breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder geknikt leien schilddak; hoeken van de nok bekroond met vazen. Drie boogvormige dakvensters met voluten. Twee lagere vleugels van één bouwlaag afgelijnd door balusterborstwering. Omringende tuin, ommuurd ten oosten. Ten westen twee bakstenen nutsgebouwen, voormalige paardenstallen en garage.


ID: 80925 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Kortrijkstraat 62, 62A (Zwevegem)
Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Eclectisch gevelparement opgetrokken in gele baksteen en verlevendigd door het gebruik van oranje sierbaksteen voor onder meer muurbanden en ontlastingsbogen. Brede venstertravee oplopend in versneden puntgevel met overhoekse fiaal. Rechts, dieper in gelegen poorttravee van rode baksteen.


ID: 80937 | Bouwkundig element

Villa

Kouterstraat 26 (Zwevegem)
Vrijstaande villa van circa 1928 opgetrokken in eclectische stijl, gelegen te midden van beboomde tuin en aan de straat afgezet door muurtje met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Gediversifieerde baksteenbouw onder variërend dakenspel. Rechterhoek gemarkeerd door polygonale toren onder leien tentdak. Aflijnende bepleisterde fries. Vooruitspringende linkervleugel met puntgevel gemarkeerd door rechthoekige erker op de begane grond bekroond door balkon met arduinen balusterborstwering.


ID: 81373 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint Maria Bernarda

Maria Bernardastraat 29 (Zwevegem)
Parochiekerk van het gehucht Knokke, dat sinds 1938 aangenomen was als zelfstandige parochie. Bedehuis in neoromaanse stijl, gebouwd tussen 1953 en 1955 naar plannen van architect Jan Reyntjens van 1945 en 1949.


ID: 81213 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna

Otegemplaats 1 (Zwevegem)
Neoclassicistische parochiekerk, gelegen in de dorpskom, in rode baksteen met verwerking van zandsteen voor de hoekbanden en arduinen blokken voor de sokkel. Gebouw met glasramen en vierkante ingebouwde toren, met altaren, biechtstoelen, schilderijen en orgel. Kerk gedateerd 1789 omgeven door parkeerplaatsen en leilinden. Monument ter ere van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


ID: 80990 | Bouwkundig element

Gemeentehuis

Otegemstraat 100 (Zwevegem)
In oorsprong kasteeltje met koetshuis van 1907 en sinds 1941 gemeentehuis, Eclectische woning aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissance met oranje baksteenbouw op sokkel van bossage. Torenachtig uitgewerkt linkerrisaliet bekroond door leien tentdak Het voormalig koetshuis nu ingericht als kantoren met gemeentediensten is opgetrokken in oranje baksteen met geknikt pannen wolfsdak en nok bekroond door vorstkam. In de tuin houten achthoekige muziekkiosk onder leien dak en met panelenfries.


ID: 80977 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Otegemstraat 16 (Zwevegem)
Burgerhuis opgetrokken circa 1922 met lijstgevel van gele baksteen verticaal benadrukt door de licht vooruitspringende venstertraveeën oplopend in dakvensters. Rechts, driezijdige houten erker rustend op console en bekroond door balkon met ijzeren borstwering.


ID: 80978 | Bouwkundig element

Volkshuis

Otegemstraat 18A (Zwevegem)
Theater, voormalig volkshuis opgetrokken in 1895 zie arduinen datumsteen. Dieper in gelegen dwars op de straat ingeplant diephuis met verankerde bakstenen puntgevel opgetrokken in neogotische stijl. Aansluitende zaal ten oosten en later uitgebreid met foyer.