5999 resultaten


ID: 303760 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 62 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer C. Verhoeven, naar een ontwerp door de architect Frans Claes uit 1898.


ID: 303767 | Bouwkundig element

Geheel van winkel- en burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 73-75, Fourmentstraat 43 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een winkelhuis en twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, ingeplant op de hoek van de Anselmostraat en de Fourmentstraat. Volgens de bouwaanvraag uit 1895, werd het vastgoedproject voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Louis-Corneel Buisseret-Fierens.


ID: 303761 | Bouwkundig element

Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 74-76 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, gelijktijdig opgetrokken naar ontwerpen door de architect Guillaume Rooses uit 1903. Respectievelijke opdrachtgevers waren Ernest Apers uit Boom (nummer 74) en Alphonse Van Genechten (nummer 76).


ID: 303763 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 78 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van A. Dierckx, naar een ontwerp door Frans Toen uit 1901. Het gebouw behoort tot het vroege oeuvre van de architect, wiens loopbaan omstreeks 1895 van start ging.


ID: 303764 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 84 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer L. De Leest, naar een ontwerp door Charles Janssens uit 1903. Het gebouw is representatief voor het rijpe oeuvre van de architect, wiens loopbaan eind jaren 1880 van start ging.


ID: 303770 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 91 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, de resterende helft van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen, opgetrokken door de aannemer Adolphus De Beule in 1881. Opdrachtgever van het nummer 91 was de weduwe I.C. Naeltjens-Bovie, van het gesloopte nummer 89 notaris Edmond Batkin.


ID: 6430 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Antoon van Dyckstraat 57 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk het linker pand van een geheel van twee gekoppelde woningen, volgens de bouwaanvraag uit 1873 opgetrokken in opdracht van de diamantair Eduard Judels. Het rechter pand, een bescheidener burgerhuis, werd in 1949 grondig verbouwd.


ID: 11426 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing van neoclassicistische burgerhuizen

Antwerpsesteenweg 19-31 (Antwerpen)
Reeks enkelhuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadel- of mansardedak, van circa 1900.


ID: 11429 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Antwerpsesteenweg 55 (Antwerpen)
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met markante erker, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


ID: 4799 | Bouwkundig element

Neoclassicistische burger- en winkelhuizen

Apostelstraat 4, 8-12 (Antwerpen)
Reeks neoclassicistische rijhuizen met enkelhuisopstand of winkelpui, van twee of drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadel- of plat dak, uit het tweede tot vierde kwart van de 19de eeuw.