5998 resultaten


ID: 15815 | Bouwkundig element

Hoekhuis met houten winkelpui

Dorp 9 (Alveringem)
Hoekhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen, wolfseind aan oost- en westzijde), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


ID: 4777 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Aalmoezenierstraat 68 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Ch. Van Stappen, naar een ontwerp door Eugène Dieltiëns uit 1881. Behoort tot de vroegste realisaties van de architect.


ID: 4778 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Aalmoezenierstraat 70-72 (Antwerpen)
Burgerhuis met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl, een samenstel van twee, in oorsprong mogelijk drie panden met een traditionele kern die minstens opklimmen tot de 17de eeuw, maar ingrijpend werden verbouwd in het derde kwart van de 19de eeuw.


ID: 4779 | Bouwkundig element

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Aalmoezenierstraat 76 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1861 gebouwd in opdracht van de heer G.J. Vinck. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.


ID: 303755 | Bouwkundig element

Burgerhuis in second-empirestijl

Aarschotstraat 18 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere second-empirestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1867 gebouwd in opdracht van Henri De Schepper, van beroep 'commis'. Behalve de eigen woning, omvatte het bouwproject ook het bescheidener, links aanpalende neoclassicistische pand (nummer 16, gesloopt in 2016), wellicht bedoeld als huurwoning. Ontwerper noch aannemer vallen uit het bouwdossier af te leiden.


ID: 303757 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Aarschotstraat 9 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1891 opgetrokken in opdracht van de heer L. Van Camp uit de Arenbergstraat. Ontwerper noch aannemer vallen uit het bouwdossier af te leiden.


ID: 207140 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Admiraal de Boisotstraat 35 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd circa 1896 naar ontwerp van bouwkundige-landmeter Peter Wittocx (Merksem). Deze bouwkundige dient in dat jaar vier bouwaanvragen voor in totaal vijf identieke woningen, die in een rij naast elkaar gelegen waren.


ID: 207892 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Admiraal de Boisotstraat 47 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis dat deel uitmaakt van een cluster eind-19de-eeuwse bebouwing in het zuidoosten van de straat.


ID: 207141 | Bouwkundig element

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Admiraal de Boisotstraat 49-51 (Antwerpen)
Samenstel van twee identieke burgerhuizen met druk versierde, neoclassicistische lijstgevels. De woningen dateren wellicht van circa 1890, zie bouwvergunning van 1889 aangevraagd door J. De Pooter van twee heel sterk gelijkende huizen in de straat.


ID: 207142 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Admiraal de Boisotstraat 6 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd circa 1896 naar ontwerp van L.C. Buisseret-Fierens voor Em. Cuyvers.