6000 resultaten


ID: 6411 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Amerikalei 195 (Antwerpen)
Neoclassicistische woning gebouwd naar een ontwerp van 1900 van architect Charles Dens voor Theodore Jacobs-De Schepper.


ID: 208134 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch hoekcomplex

Amerikalei 198-200, Baron Dhanislaan 20 (Antwerpen)
Op de hoek met de Amerikalei en de Baron Dhanislaan werd een neoclassicistisch ensemble van elf woningen en een hoekgebouw gerealiseerd door H. Krijn naar een bouwaanvraag van bouwmeester Alphonse Pauwels van 1899.


ID: 214096 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch hoekpand

Amerikalei 2, Kasteelpleinstraat 68 (Antwerpen)
Het hoekpand met de Kasteelpleinstraat, op de grens met de oude stad, werd gebouwd rond 1877 voor rekening van de heer Philippart naar ontwerp van J. Le Roy. Het is één van de vroegste panden die gerealiseerd werden op het Zuid, waar de nieuwe percelen pas in 1875 werden geopend en de verkoop en bouw vrij traag op gang kwamen.


ID: 6412 | Bouwkundig element

Eclectisch ensemble van burgerhuizen

Amerikalei 201-205 (Antwerpen)
De woningen nummers 201-205 zijn in 1902 ontworpen als eclectisch ensemble door architect G. Matthyssens voor A. Manceau. Het is een aparte combinatie van een hogere centrale woning in eclectische stijl met Moorse invloeden, geflankeerd door twee woningen met sterk gelijkende, eenvoudige neoclassicistische lijstgevels.


ID: 208135 | Bouwkundig element

Neoclassicistische gevelrij

Amerikalei 202-204, 210-214 (Antwerpen)
Deze vijf huizen maken deel uit van een rij van negen woningen (202-218) die als één neoclassicistisch ensemble werden gebouwd naar ontwerp van Alphonse Pauwels van 1900 voor de heer Krijn.


ID: 6414 | Bouwkundig element

Neoclassicistische burgerhuizen

Amerikalei 209-211 (Antwerpen)
Twee statige neoclassicistische burgerhuizen, gebouwd circa 1898-1899 voor eigen rekening van aannemer F. Masson. De woning op nr. 209 betrekt hij vanaf 1899 zelf.


ID: 212421 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Amerikalei 217 (Antwerpen)
Burgerhuis dat door het natuurstenen parement met neoclassicistische ornamentiek en de typerende roedeverdeling van het schrijnwerk, in de eerste jaren van de 20ste eeuw is te dateren zie gelijkenissen met de geveltekening in de bouwaanvraag van de woning op nr. 215.


ID: 207940 | Bouwkundig element

Neoclassicistische burgerhuizen, architectenwoning Frans Reusens

Amerikalei 219, 223-227 (Antwerpen)
Deze vier verzorgde neoclassicistische woningen vormen door de koppelsgewijze uitwerking van de gevels een homogene rij en getuigen van het oorspronkelijke eind-19de-eeuwse straatbeeld op de Amerikalei.


ID: 212722 | Bouwkundig element

Burgerhuis met paardenstal

Amerikalei 233, Cuylitsstraat 100 (Antwerpen)
Statig neoclassicistisch burgerhuis naar een bouwaanvraag van architect Alphonse Pauwels uit 1899 voor F. Wagemans.


ID: 6417 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Amerikalei 239 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische burgerwoning valt op door de originele geveluitwerking, die sterk afwijkt van de klassieke gevelordonnantie en –ornamentiek die meestal aangehouden wordt op het Zuid.