2373 resultaten


ID: 375 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Alfons De Cockstraat 8 (Aalst)
Hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een trechtervormig, deels gekasseid erf. Overluifelde inrijpoort aan de straatzijde (ten westen).


ID: 497 | Bouwkundig element

Hoeve in U-vorm

Kraaiwinkelstraat 12 (Aalst)
U-vormig hoevetje met éénlaags woonhuis (nok parallel aan de straat) uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


ID: 136 | Bouwkundig element

Huis Stadt van Antwerpen

Lange Zoutstraat 18 (Aalst)
Huis van drie traveeën, twee bouwlagen en hoge trapgevel (10 trappen + topstuk), opklimmend tot de 17de eeuw. Traditionele bak- en zandsteenstijl in rijke uitvoering met verwerking van een paar barokornamenten.


ID: 440 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Nieveldriesweg 26 (Aalst)
Verzorgde semi-gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen, golfplaten) gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met grote mestvaalt in bakstenen ommuring.


ID: 217 | Bouwkundig element

Huis Het Half Maantje

Pontstraat 10 (Aalst)
Het hoekhuis Het Half Maantje bleek na het decaperen van de gevelbezetting te behoren tot één van de zeldzaam geworden voorbeelden van met baksteen ingevulde vakwerkbouw.


ID: 33420 | Bouwkundig element

Hoeve

Vrekkemstraat 86 (Aalter)
Achterin boomgaard, hoeve met schuin ingeplant woonhuis en grote schuur en bakhuis.


ID: 34871 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Zwagershullestraat 20 (Aalter)
Woonhuis ingeplant ten westen van de omhaagde boomgaard. Naar verluidt vakwerkbouw met gecementeerde gevel op bakstenen plint onder overkragend zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat).


ID: 41454 | Bouwkundig element

Landbouwerswoningen

Heldenstraat 55, 549 (Aarschot)
Lemen landbouwerswoningen met ankerbalken in de voor- en achtergevels. Gedeeltelijk hersteld.


ID: 41456 | Bouwkundig element

Lemen woning

Heldenstraat 584 (Aarschot)
Eénlaagshuis in leembouw, gedeeltelijk vernieuwd met baksteenmetselwerk.


ID: 41457 | Bouwkundig element

Lemen woning

Heldenstraat 585 (Aarschot)
Kleine woning met één verdieping; top van zijgevel afgedekt met Vlaamse pannen. Ten dele met baksteen hersteld.