702 resultaten


ID: 31694 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Molenstraat 26 (Alken)
Het betreft een semi-gesloten hoeve die gegroeid is uit een 18de-eeuwse constructie.


ID: 31703 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Oude Baan 87 (Alken)
Het semi-gesloten complex uit 1907 bleef op de verstening van de straatvleugel na goed bewaard.


ID: 31713 | Bouwkundig element

Hoeve in U-vorm

Stationsstraat 7 (Alken)
U-vormige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, met de open zijde van het gekasseide erf naar het oosten toe.


ID: 31719 | Bouwkundig element

Hoeve De Oude Vlieg

Steenweg 239 (Alken)
De Oude Vlieg is een semi-gesloten hoeve. Het complex omvat een 17de-eeuws woonhuis en een knechtenkwartier, paardenstal, bakhuis en dwarsschuur uit de 19de eeuw.


ID: 15931 | Bouwkundig element

Boerenarbeiderswoning

Bellestraat 19 (Alveringem)
Alleenstaand boerenarbeidershuisje van het langgestrekte type, zie rechts aanpalend schuurtje, met bakstenen stoep en voortuintje, gelegen haaks op doodlopende, geasfalteerde veldwegel.


ID: 16456 | Bouwkundig element

Hoeve Hofstede Inghels

Beverenstraat 19 (Alveringem)
Merkwaardige, doch vervallen en leegstaande hoeve uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw; U-vormige opstelling van de hoevegebouwen met bakstenen stoep rondom begraasd erf met resten van vroegere omwalling ten noordwesten en noordoosten. Inplanting tussen huizenrij op noordelijke straatzijde.


ID: 15960 | Bouwkundig element

Hoeve Noordhof

Clepstraat 5 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde meerledige hoeve (rest van wal ten zuiden) met boerenhuis op terp, evenwijdig aan straat, ertussen liggende moestuin.


ID: 16005 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Groenestraat 64 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, voorafgegaan door boomgaard: T-vormige opstelling van gebouwen rondom een deels met bakstenen verhard erf; oude, doch sterk aangepaste site: boerenhuis thans opslagplaats; recente woning tegen laatst genoemde.


ID: 15896 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hondschootestraat 23 (Alveringem)
Hoeve met L-vormige opstelling van de lage hoevegebouwen rondom onverhard erf; vaalt gekasseide en met bakstenen verharde stoepen. Inplanting ten oosten van en binnen de tweede voormalige omwalling van het zogenaamde "Kasteelhof" waarvan volgens bewoners het vermoedelijk deel uitmaakte van het neerhof.


ID: 16009 | Bouwkundig element

Hoeve

Izenbergestraat 76 (Alveringem)
Hoevetje met boerenhuis op een nog deels omwalde en beboomde terp, gelegen ten westen van Sint-Mildredaplein en het in opbouw zijnde heemkundig Openluchtmuseum Bachten de Kupe, alwaar zich, volgens bewoners, een vroegere, omwalde pastorie bevond.