83 resultaten


ID: 135354 | Landschappelijk geheel

Abdij van Westmalle

Brecht (Brecht), Westmalle (Malle), Schilde (Schilde), Zoersel (Zoersel)
Het landschap rondom de abdij wordt gevormd door een historisch complex van landbouwgronden en bossen, doorkruist met dreven en afwateringsgrachten. In de 18de eeuw bestond het gebied echter nog uit heide met vennen. De stichting van het 'Klooster Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart' in 1794 door Franse cisterciënzers betekende een keerpunt in de geschiedenis van dit landschap. De priorij werd in begin van de 19de eeuw verheven tot abdij. Om inkomsten en daarmee ook het voortbestaan van de gemeenschap te verzekeren, kregen de monniken bosbouw en landbouw als hoofdtaak. In het midden van de 19de eeuw is de heide dan ook bijna volledig ontgonnen en omgezet naar naaldbos enerzijds en akkers of weiland - in de nabije omgeving van de abdij - anderzijds.


ID: 135359 | Landschappelijk geheel

Brechtse Heide

Brecht, Sint-Job-in-'t Goor, Sint-Lenaarts (Brecht), Westmalle (Malle), Schilde (Schilde)
De Brechtse Heide ligt op de tweede hoogste cuesta in de provincie Antwerpen. De kleilagen in de ondergrond zorgen ervoor dat het grondwater hoog staat. Tot in de tweede helft van de 18de eeuw was de Brechtse Heide nog onderdeel van een uitgestrekt heidegebied, de ‘Westmaltesche Heijde’. De op de historische kaarten weergegeven vennen vinden we tot vandaag terug in het gebied. De eerste ontginningen in het gebied situeren zich rond de Grote Vraaghoeve waar reeds in 1168 een hoeve zou hebben gestaan. Het huidige landschap bestaat uit de boscomplexen in het westen, een gecompartimenteerd landschap in het midden en in het oosten een eerder open landschap met weilanden. Het landschap van de Brechtse heide is één van de grootste gaaf bewaarde landschappen van de provincie Antwerpen.


ID: 14104 | Bouwkundig element

Kasteel Spreeuwenborg

Alfons Van den Sandelaan 12-14 (Schilde)
Neoclassicistisch kasteel uit het derde kwart van de 20ste eeuw, oorspronkelijk op rechthoekige plattegrond, vergroot aan noord- en westgevel.


ID: 14129 | Bouwkundig element

Landhuis Diegemhof

Alfons Van den Sandelaan 4, Liersebaan 96 (Schilde)
Rechthoekig landhuis met koetshuis, gelegen binnen omgracht en beboomd domein, beide uit de de 19de eeuw.


ID: 14161 | Bouwkundig element

Bellemondhoeve

Bellemond 22 (Schilde)
Oorspronkelijk hoeve uit de 18de eeuw, woonstalhuis met langsschuur aan noordzijde gelegen in beboomd domein afgesloten met rododendrons.


ID: 14105 | Bouwkundig element

Grote Hoeve

Bellevuedreef 40 (Schilde)
Monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, uit het derde kwart van de 18de eeuw en onder meer verbouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw.


ID: 14106 | Bouwkundig element

Woonstalhuis

Bellevuedreef 44 (Schilde)
Voormalig woonstalhuis, rechthoekig gebouw van één bouwlaag onder overkragend zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


ID: 14107 | Bouwkundig element

Villa La Regie

Bellevuedreef 46 (Schilde)
Alleenstaande woning in beboomd domein; vermoedelijk opgetrokken tussen 1870 en 1880, en verbouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw.


ID: 14112 | Bouwkundig element

Domein Hof ten Broecke

Bellevuedreef zonder nummer, De Pont 45, zonder nummer (Schilde)
Een bebost, rechthoekig omgracht domein, gelegen ten zuidoosten van het centrum van Schilde.


ID: 14108 | Bouwkundig element

Couwenberghhoeve

Bethaniëlei 81 (Schilde)
Langgestrekte hoeve uit de 18de eeuw omringd door landerijen.