Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

562 resultaten


ID: 302079 | Bouwkundig element

Dorpskern Grimbergen

Abdijstraat, Bakkerstraat, Hogesteenweg, Kerkplein, Lagesteenweg, Rozenstraatje, Vilvoordsesteenweg, Wolvertemsesteenweg (Grimbergen)
De dorpskern van Grimbergen wordt gedomineerd door de norbertijnerabdij, met omliggende straten met voornamelijk burgerhuizen en dorpswoningen.


ID: 75203 | Bouwkundig element

Vliegveld Grimbergen met vliegtuigloodsen en compenseerinrichting

Humbeeksesteenweg 313, 323 (Grimbergen)
Vliegveld aangelegd in 1939 en gelegen tussen de Humbeeksesteenweg ten oosten, de Oyenbrugstraat ten zuiden, de Diegemputstraat en de sociale woonwijk Zonneveld ten westen en de Lintkasteelstraat ten noorden.


ID: 133078 | Landschappelijk element

Treurwilgen op begraafplaats Grimbergen

Veldkantstraat (Grimbergen)
De twee treurwilgen staan op de hoeken aan de straatzijde van het kerkhof. Het zijn twee kerkhofbomen op het in 1932 opgerichte kerkhof van Grimbergen.


ID: 133077 | Landschappelijk element

Treures op begraafplaats van Grimbergen

Veldkantstraat (Grimbergen)
De solitaire treures staat in het midden van het kerkhof van Grimbergen, op een kruispunt van paden.


ID: 135074 | Landschappelijk geheel

Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen

Beigem, Grimbergen, Humbeek (Grimbergen), Vilvoorde (Vilvoorde)
De ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’ omvat de kern van Grimbergen met de norbertijnenabdij en het Prinsenbos en de ruïne van het Prinsenkasteel, de vallei van de Maalbeek met drie watermolens en verschillende Brabantse hoeves, het vliegveld van Grimbergen en het Lintbos met aansluitend het Wezenhageveld. Ook enkele kasteeldomeinen waaronder het Lintkasteel en het relict van het Domein van Borcht met aangrenzend de Senecaberg zitten in de afbakening.


ID: 307359 | Landschappelijk geheel

Maalbeekvallei ten westen van Grimbergen

Grimbergen, Meise (Vlaams-Brabant)
Dit gebied omvat de Maalbeekvallei tussen Meise en Vilvoorte, ten westen van Grimbergen. De Maalbeekvallei is hier nog goed bewaard als herkenbaar valleilandschap. Langs de Maalbeek bevinden zicht vier watermolens en een aantal typisch Brabantse hoeven. Het gebied omvat verder het Drietorenhof, het Spiegelhof, het Nekkerbos, de zone Nekkerbos-Potaarde is een relict van de kouters die rond Grimbergen uitstrekten. Verder zijn er verschillende holle wegen en taluds.


ID: 75251 | Bouwkundig element

Gemeentehuis van Grimbergen met onderwijzerswoning en jongensschool

Prinsenstraat 3-5 (Grimbergen)
Gemeentehuis met aansluitend de onderwijzerswoning en gemeentelijke jongensschool van 1905, naar ontwerp van architect Henri Jacobs en opgetrokken in eclectische stijl met neo-Vlaamse inslag.


ID: 215742 | Bouwkundig element

Appartementsgebouw naar ontwerp van architectenbureau C. Van Grimbergen

Rijsenbergstraat 150-416 (Gent)
Appartementsgebouw, volgens de bouwaanvraag van 88 appartementen en 105 autobergplaatsen, vandaag 133 appartementen, gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau C. Van Grimbergen uit Kapellen in opdracht van bouwondernemingen Amelinckx bvba. Het ontwerp van de appartementstoren voorziet een sokkel van drie bouwlagen hoog met daarboven elf bouwlagen en een dakverdieping.


ID: 59173 | Bouwkundig element

Refugium van Grimbergen

Onze-Lieve-Vrouwestraat 52 (Mechelen)
U-vormig complex met drie vleugels en rechthoekig geplaveide binnenplaats aan de straatzijde afgesloten door een poortgebouw.


ID: 75195 | Bouwkundig element

Woning De (Oude) Zevensterre

Hogesteenweg 12-14 (Grimbergen)
Dubbelhuis, reeds vermeld in 1550 als woning van de meier van Grimbergen en circa 1750 aangepast door de toenmalige eigenaar Gilis de Keyser.