207 resultaten


ID: 12507 | Bouwkundig element

Domein Hof van Boechout

Hof van Boechout 3-6 (Boechout)
Het 17de-eeuwse Hof van Boechout wordt, naast grasvelden en weiden, omgeven door percelen eiken-, beuken- en berkenbos en twee met elkaar verbonden vijvers met een uitloper voor de dienstgebouwen.


ID: 12485 | Bouwkundig element

Station Boechout

Frans Segersstraat 3 (Boechout)
Een diepe vleugel van drie traveeën en twee bouwlagen met pseudofronton, geflankeerd door brede vleugels, rechts van zes traveeën en links van één travee en één bouwlaag onder zadeldak.


ID: 135022 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein van Boechout en omgeving

Boechout (Boechout), Hove (Hove)
Deze ankerplaats is gelegen in de landelijke gemeenten Boechout en Hove, ten zuidoosten van de stedelijke agglomeratie Antwerpen. Het laatclassicistische U-vormige kasteel van Boechout is gelegen ten zuiden van de dorpskern binnen een grotendeels omhaagd domein en landschapspark. Het omgevende park werd in grote lijnen aangelegd in het begin van de 19de eeuw. Opvallend zijn de waterpartijen, de levensgrote zandstenen beelden, de vroeg 19de-eeuwse moestuin en een oud bomenbestand. De omgeving bestaat uit het Bos van Moretus, aansluitend op het kasteelpark, en een kleinschalig landbouwgebied, rijk aan typische oude hoeven en landschapselementen. Het ten oosten van het kasteel gelegen gebied van ‘De Melkkuip’, een kwelamfitheater met een uitgesproken reliëf, verschilt sterk van de omgeving door de openheid en doordat het zich als een aparte entiteit heeft ontwikkeld.


ID: 215765 | Bouwkundig element

Villa in cottagestijl

Binnensteenweg 146 (Boechout)
De villa werd gebouwd rond 1899 voor Jan De Swert, een klerk uit Boechout.


ID: 40170 | Bouwkundig element

Kasteel van Boechout

Nieuwelaan 38 (Meise)
De oorsprong van het heerlijke domein van Boechout, dat rechtstreeks onder het gezag stond van de hertog van Brabant klimt op tot de hoge middeleeuwen. Het waterslot,waarvan de donjon zou opklimmen tot circa 1300, vertoonde tot in de vroege 19de eeuw een sterk defensief karakter. In de periode 1832-1840, verkreeg het kasteel zijn huidige architecturale vormgeving.


ID: 12463 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch herenhuis

Binnensteenweg 202 (Boechout)
De woning werd in 1841 gebouwd voor Jan Broeckx uit Boechout en is daarmee de oudst bewaarde woning op de Binnensteenweg.


ID: 12508 | Bouwkundig element

Hoeve Lintacker

Hof van Boechout 1-2 (Boechout)
Aan de noordoostzijde van het kasteel en aan een gekasseide weg gelegen hoeve, grotendeels daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw, met oudere kern.


ID: 12553 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bavo

Sint-Bavoplein zonder nummer (Boechout)
De parochiekerk Sint-Bavo in zijn huidige vorm is in het centrum van de gemeente Boechout een markant gegeven. Oudste gedeelten van het kerkgebouw zijn het 15de-eeuwse koor en 17de-eeuwse transept.


ID: 307959 | Landschappelijk element

Opgaande Hongaarse eik

Borsbeeksesteenweg 16 (Boechout)
In de voortuin van het huis in de Borsbeeksesteenweg 16 in Boechout staat de dikste Hongaarse eik van België, met een stamomtrek van 510 cm. De boom is een relict van het park rondom de villa 'Les Glycines'. De villa werd afgebroken in 1979 en het park werd verkaveld.


ID: 12529 | Bouwkundig element

Windmolen Steenen Molen

Konijnenbergstraat 2 (Boechout)
De Steenen Molen is een intact bewaarde stenen olie- en korenwindmolen van het type bovenkruier (stellingmolen) uit 1782, gelegen in landbouwgebied en in de as van de Konijnenbergstraat en het kasteel Hof van Boechout.