46 resultaten


ID: 6857 | Bouwkundig element

Modernistisch appartementsgebouw

Harmoniestraat 150 (Antwerpen)
Modernistisch appartementsgebouw opgetrokken in opdracht van Louis Van Bockel (°Bornem, 1876), naar een ontwerp door de architect K.L. Urbain De Meyer uit 1936. Aannemer Jules Gustaaf Dewitte uit Borgerhout stond in voor de bouw, die in mei 1937 werd voltooid. De bouwheer was vennoot in het zakkenbedrijf Van Bockel Frères.


ID: 304131 | Bouwkundig element

Woning Clinckers

Harmoniestraat 154 (Antwerpen)
Burgerhuis in vroeg-modernistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Clincker, naar een ontwerp door Paul Smekens en Carlos Van der Voodt uit 1928. De architecten waren vermoedelijk van begin 1927 tot midden 1931 geassocieerd.


ID: 304129 | Bouwkundig element

Gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Harmoniestraat 138-140 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architecten Fernand de Montigny en Louis Somers uit 1928. Opdrachtgever van het rechter pand (nummer 138) was juffrouw Aug. Nieuwland, van het linker pand (nummer 140) de heer G. de Montigny, allicht een naaste verwant van één van de architecten.


ID: 6853 | Bouwkundig element

Meergezinswoning in eclectische stijl

Harmoniestraat 112-114 (Antwerpen)
Meergezinswoning in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Isidore Jacob Boutems, naar een ontwerp door de architect Charles Wuyts uit 1912. De Naamlooze Maatschappij "Berchemsche Bouwhandel", een bouwbedrijf, hypotheek- krediet- en spaarkas, stond in voor de bouw.


ID: 304119 | Bouwkundig element

Geheel van gekoppelde burgerhuizen

Harmoniestraat 17-19 (Antwerpen)
Twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, oorspronkelijk een geheel van drie woningen gebouwd in opdracht van Charles Vanderlinden, naar een ontwerp door de architect Ernest Stordiau uit 1904. Het identieke linkerpand (nummer 15) werd in 1929 en 1960 in twee campagnes verbouwd.


ID: 304118 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 14 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend.


ID: 304121 | Bouwkundig element

Burgerhuis in eclectische stijl

Harmoniestraat 32 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1889. Opdrachtgever was Adolphe Guillaume von der Becke (Antwerpen, 1858-Antwerpen, 1932), de middelste zoon van Julius Bernhard von der Becke (1825-1895) en Fanny Charlotta Marsily.


ID: 6851 | Bouwkundig element

Eeuwfeestkliniek

Harmoniestraat 68 (Antwerpen)
Ziekenhuis in art-decostijl naar een ontwerp door de architect Alfried Defever uit december 1927, opgetrokken na het verkrijgen van de bouwvergunning in juni 1928. Opdrachtgever was de Société Coopérative Hôpitaux & Cliniques. De naam Eeuwfeestkliniek verwijst naar het eeuwfeest van de Belgische onafhankelijkheid in 1930, het jaar waarin het ziekenhuis werd geopend.


ID: 6852 | Bouwkundig element

Kunstenaarswoning Gerard Portielje

Harmoniestraat 78 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Gerard Portielje, naar een ontwerp door de architect Isidore Smets uit 1887. De woning Portielje vormde het linker pand van een geheel van twee sterk verwante woningen, die kort na elkaar tot stand kwamen. Het rechter pand, gebouwd in opdracht van de heer Goethals, werd in 1952 ingrijpend verbouwd.


ID: 6848 | Bouwkundig element

Woning Van Savelbergh

Harmoniestraat 51 (Antwerpen)
Modernistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van de heer F. Van Savelbergh, naar een ontwerp door de architect Eduard Van Steenbergen uit 1933. Het pand werd in 1991 op het aanpalende perceel uitgebreid met een postmodernistische aanbouw.