46 resultaten


ID: 304117 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 12 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend.


ID: 304126 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 46 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van de heer De Laet, naar een ontwerp door Joannes Franciscus Reusens uit 1880. De aannemer lijkt in Antwerpen actief te zijn geweest van de vroege jaren 1870 tot omstreeks 1905, met bouw- en vastgoedprojecten in opdracht van derden of voor eigen rekening.


ID: 6851 | Bouwkundig element

Eeuwfeestkliniek

Harmoniestraat 68 (Antwerpen)
Ziekenhuis in art-decostijl naar een ontwerp door de architect Alfried Defever uit december 1927, opgetrokken na het verkrijgen van de bouwvergunning in juni 1928. Opdrachtgever was de Société Coopérative Hôpitaux & Cliniques. De naam Eeuwfeestkliniek verwijst naar het eeuwfeest van de Belgische onafhankelijkheid in 1930, het jaar waarin het ziekenhuis werd geopend.


ID: 6852 | Bouwkundig element

Kunstenaarswoning Gerard Portielje

Harmoniestraat 78 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Gerard Portielje, naar een ontwerp door de architect Isidore Smets uit 1887. De woning Portielje vormde het linker pand van een geheel van twee sterk verwante woningen, die kort na elkaar tot stand kwamen. Het rechter pand, gebouwd in opdracht van de heer Goethals, werd in 1952 ingrijpend verbouwd.


ID: 304130 | Bouwkundig element

Burgerhuis in art-decostijl

Harmoniestraat 144 (Antwerpen)
Burgerhuis in ingehouden art-decostijl, gebouwd in opdracht van de heer E. Van Roy, naar een ontwerp door Emile Goethals. De woning Van Roy en hotel Mertens uit hetzelfde jaar aan de Jan Van Rijswijcklaan, behoren tot de weinige gekende Antwerpse realisaties van de ingenieur-architect uit Leuven.


ID: 304482 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Harmoniestraat 80 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de heer Ad. De Man, naar een ontwerp door L. Tulpinck en Michel De Braey uit 1888. Het betreft een van de enige bouwprojecten van Tulpinck in Antwerpen, en een van de vroegst gekende realisaties van De Braey. Gesloopt in 1988-1989.


ID: 7056 | Bouwkundig element

Hotel Good-Engels

Harmoniestraat 55, Koningin Elisabethlei 18 (Antwerpen)
Herenhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van Charles Good, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1896. Met zijn schoonbroer Frédéric Speth richtte hij in 1891 de Société Anonyme pour l’Importation des Huiles de Graissage op, die vanaf 1908 belangrijke installaties uitbouwde in de petroleumhaven op het Zuid.


ID: 304705 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 11 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, te dateren tijdens het derde kwart van de 19de eeuw. Een bouwaanvraag uit 1866 door ridder Edouard Parthon de Von, voor een hotel op de hoek van de Van Schoonbekestraat en de Harmoniestraat, is wellicht met dit pand te identificeren.


ID: 7189 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Lozanastraat 221 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de heer Fr. Van Rooyen, naar een ontwerp door de architect door Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1893. Het pand werd in 1999 gesloopt voor een nieuwbouwcomplex op e hoek van Lange Lozanastraat en Harmoniestraat.


ID: 7057 | Bouwkundig element

Hotel Max von der Becke

Koningin Elisabethlei 26 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Max von der Becke, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1911. Het imposante gebouw is vrijstaand ingeplant in een parktuin, die tot tegen de bebouwing van de Harmoniestraat reikt.