433 resultaten


ID: 133019 | Landschappelijk element

Houtkant met hazelaar

Eikerheide 6 (Bornem)
Een houtkant die uit hoofdzaak bestaat uit hazelaar met toevoegingen van mispel, zomereik en haagbeuk staat op de perceelsgrens van het erf met de aanpalende dreef. De hazelaars staan in een dicht plantverband waardoor de houtkant als afsluiting functioneert. Hazelaar en mispel zijn soorten waarvan de vruchten werden geoogst. Hazelaar, zomereik en haagbeuk lenen er zich toe om als hakhout te worden beheerd.


ID: 131787 | Landschappelijk element

Hazelaar bij herenhuis

Born 1 (Voeren)
De oude hazelaar staat in de voortuin van een herenhuis. De natuurlijk gevormde heester heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object. De hazelaar werd aangeplant in functie van de notenproductie.


ID: 301947 | Landschappelijk element

Kaphaag van hazelaar

Veurs (Voeren)
De kaphaag van hazelaar bevindt zich op de westelijke perceelsgrens van een weiland. Hazelaar als boomsoort voor een kaphaag zeldzaam is.


ID: 133387 | Landschappelijk element

Hakhout van hazelaar

Koningsweg zonder nummer, Willemsveld zonder nummer (Brakel)
Het hakhout van hazelaar staat op een steilrand in de vallei vande Sassegembeek, tevens een (voormalige) perceelsgrens. Op het zelfde steilrandje staat een geknotte fladderiep.


ID: 131799 | Landschappelijk element

Hazelaar op boerenerf

De Plank 120 (Voeren)
De hazelaar staat in de zuidwesthoek van het voorerf. De hakhoutstoof heeft een omtrek van 12 m.


ID: 133169 | Landschappelijk element

Hakhout van hazelaar

Rijkenhoekstraat zonder nummer (Grimbergen)
Het hakhout van lambertsnoot bevindt zich in de zuidoostelijke hoek van een grasland in de vallei van de Maalbeek. De hazelaars staan naast een niet gekarteerde gracht. Deze waterloop is mogelijk een bypass in functie van de waterhuishouding van de wal van de Charleroyhoeve aan de overzijde van de straat. Ten zuiden van de hazelaars bevindt zich een oudere muur, mogelijk een restant van een oud sluiswerk. De variëteit van de hazelaars betreft lambertsnoot, en gedeeltelijk een kruising er van. De meest oostelijke hazelaar op het grasland is met een omtrek van 285 centimeter de dikste. In het tuingedeelte van Rijkenhoekstraat 31 staan recentere bruine hazelaars.


ID: 130719 | Landschappelijk element

Natuurlijk gevormde hazelaar

Jagersstraat zonder nummer (Ronse)
Een sterk uit de kluiten gewassen gewone hazelaar met een stoofomtrek van 460 cm staat dicht bij de oude spoorweg en dit bij het uitlopen van de Jagerstraat.


ID: 131826 | Landschappelijk element

Houtkant van hazelaar op talud

Eiken zonder nummer, Knipke zonder nummer (Voeren)
De houtkant van hazelaar bevindt zich op een talud (graft) tussen weilanden op de helling van een zijvallei van de Voer.


ID: 132121 | Landschappelijk element

Gewone hazelaar domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De gewone hazelaar is een relict uit die rijke verzameling.


ID: 131580 | Landschappelijk element

Kapelboom Bevende Hazelaar

Wittemoer zonder nummer (Lievegem)
In het Meistraatje, een zandweg van Oostmoer naar de Lembeekse bossen, bevindt zich de kapel van de ‘Bevende Hazelaar’, een houten boomkapelletje dat tegen de stam van een lindeboom werd bevestigd. Volgens de legende vond op deze plaats de zoon van Filips Van Kleef de dood. De aanvoerder van de Gentenaars in de strijd tegen Maximiliaan van Oostenrijk werd gedood of vermoord en in het geheim begraven. Een boom moest de plaats aanduiden. Na 500 jaar is het nog steeds een bedevaartsoord met processie in de meimaand. De oude lindeboom ging in 2005 tegen de vlakte en werd kort daarop vervangen door een nieuw exemplaar. De boomkapel werd opnieuw opgehangen bij de jonge lindeboom.