Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

272 resultaten


ID: 209319 | Bouwkundig element

Hoeve Mezelhof

Moubekestraat 106 (Zedelgem)
Kleine hoeve, fasegewijs tot stand gekomen, staat nog niet op de Ferrariskaart (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1830) beschreven als huis met boomgaard. Hierop is te zien dat een tweede woonhuis opgetrokken is op een achterliggend perceel. Circa 1928 volgt een uitbreiding van het eerste huis (aan straatzijde) met een volume parallel aan de straat. In 1943 tekent het kadaster enkele kleine (vermoedelijk oudere) wijzigingen aan beide woningen op. In 1953 is alles teruggebracht tot één geheel. Lage, rode en bruine verankerde baksteenbouw op L-vormige plattegrond onder zadeldaken (Vlaamse pannen). De vroegere indeling als tweewoonst is nog duidelijk afleesbaar. Oudste volume, dwars op de straat, met geïncorporeerde stalling.


ID: 209377 | Bouwkundig element

Hoeve Lindenhof

Populierendreef 1 (Zedelgem)
Achterin gelegen hoeve in de "Baillus Hoek" op de wijk Clabouterie. De hoeve met losse bestanddelen rond een begraasd erf is toegankelijk via een deels onverharde, deels gekasseide oprit, aan de straat gemarkeerd door twee linden. De hoeve staat op de Ferrariskaart (1770-1778) aangeduid met vier gebouwen in een omhaagd perceel met boomgaard. Op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode afgebeeld met de gebouwen in dezelfde constellatie. Boerenhuis ten westen van het erf met 18de-eeuwse kern. Verankerde, baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand steunend op houten klossen. Witbeschilderde voorgevel boven een rozebepleisterde plint. Wagenhuis in verankerde baksteen onder zadeldak (mechanische pannen) met aan erfzijde drie korfboogpoorten. Stallingen ten noorden van het erf in verankerde baksteen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), deels aangepaste muurdelen en muuropeningen.


ID: 209307 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve Noortweghe met erfbeplanting

Diksmuidse Heirweg 1 (Zedelgem)
Deze hoeve speelde een belangrijke rol in de ontginningsgeschiedenis van het "Vloethemveld". In 1392 was er in deze omgeving al een landbouwuitbating, hoeve omstreeks 1430 vermeld. De oorspronkelijke omwalde hoeve brandde eveneens voor 1623 af. Eind 18de eeuw sprake van de hoeve "genaempt Noortweghe". Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat de hoeve aangeduid met drie gebouwen ten zuidoosten van het erf, in de loop van de 19de eeuw vonden verbouwingen plaats. 19de-eeuws boerenhuis met lange zuidwestvleugel en geïncorporeerde stallingen eventueel met oudere kern. Woning met aangebouwde keuken en bakhuis in verankerde, witbeschilderde baksteen boven een gepekte plint, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en met recente muuropeningen. Monumentale schuur uit 1871 ten noorden van het erf in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Een tweede schuur in de zuidhoek van het erf is opgetrokken in gele en rode verankerde baksteen onder zadeldak.


ID: 212649 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint Jozef

Oppemlaan 149 (Wezembeek-Oppem)
Zuidwestelijk georiënteerde longitudinale witgeschilderde modernistische kerk onder zadeldak met overstekende dakrand, van 1957 naar ontwerp van Robert Schuiten.


ID: 209318 | Bouwkundig element

Baliehoeve

Faliestraat 121 (Zedelgem)
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen. Volgens kadastrale mutaties gelegen in de Baillus Hoek of Bailleus Hoek, waarmee de naamgeving van de hoeve misschien verband houdt. Staat wellicht op de Ferrariskaart (1770-1778). Staat in ieder geval op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode met woonhuis ten noorden en schuur ten oosten van het erf en op het primitief kadasterplan (circa 1830) met dezelfde configuratie. Circa 1884 wordt het woonhuis uitgebreid en het bakhuisje ten zuiden van het erf bijgebouwd. Circa 1890 wordt een nieuw woonhuis tegen het oude huis (nu dienstdoend als stal) opgericht en de schuur uitgebreid of herbouwd. Verankerde, bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) rond een onverhard en begraasd erf. Laag boerenhuis met dubbelhuisopstand, in de westgevel een arduinen gevelsteen. Schuurstalvolume aan de erfzijde. Bakhuisje met gewijzigde muuropeningen.


ID: 209399 | Bouwkundig element

Sint-Laurentiushoeve

Sint-Laurentiusstraat 20-22 (Zedelgem)
Rijhuizen van circa 1840 aan de straat in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (zwarte, mechanische pannen). Het dak is later verhoogd, nummer 24 heeft nog de oorspronkelijke dakhelling.


ID: 209436 | Bouwkundig element

Hof ter Zuytweghe met bunker

Torhoutsesteenweg 114 (Zedelgem)
Hoeve met losse bestanddelen rond een onverhard erf, toegankelijk via een aarden oprit. De hoeve staat reeds aangegeven op de Ferrariskaart. Ten noorden van het erf bevindt zich het woonhuis, eventueel in kern teruggaand tot de 18de eeuw, en ten noorden en ten zuiden twee schuurstalvolumes van circa 1892. Op de hoeve is nog een bunker uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig, die deel uitmaakte van het munitiedepot. Witbepleisterde en verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) en boven een gepekte plint. Ten noorden en ten zuiden twee schuurstalvolumes van circa 1892. Bruine, verankerde baksteenbouw onder zadeldaken (Vlaamse pannen).


ID: 209305 | Bouwkundig element

Molenaarshoeve van de Plaetsemolen

Burg. Jos. Lievensstraat 33 (Zedelgem)
Deze molenaarshoeve hoort historisch bij de Plaetsemolen aan de overkant van de straat. De voornamelijk 19de-eeuwse hoevegebouwen met molenaarswoning zijn vrijstaand gegroepeerd rondom een begraasd erf. Molenaarswoning al afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije (1571). De Ferrariskaart (1771-1778) toont drie U-vormig en vrijstaand opgestelde gebouwen. Bij de opmaak van het primitief kadasterplan (rond 1830) bestond de bebouwing uit een woonhuis met landgebouwen en de windmolen op een berg met bijbehorende rosmolen. Uitbreiding huis in 1830 en 1882. De molenaarswoning ten noorden van het erf met een 18de-eeuwse kern met uitbreidingen uit de 19de eeuw. De verankerde, lage en witgeschilderde baksteenbouw onder een zadeldak. Ten zuiden van het erf is de monumentale dwarsschuur van 1884 opgetrokken (zie opschriften in rechter zijgevel). Het verankerde, donkerbakstenen gebouw onder een zadeldak


ID: 209311 | Bouwkundig element

Landhuis met bijgebouwen

Diksmuidse Heirweg 119 (Zedelgem)
Achterin en in bebost gebied gelegen landhuis met bijgebouwen. Voormalig buitengoed van de adellijke Brugse familie van Ockerhout uit de 18 eeuw. Huidig huis (nr. 119) eveneens pas afgebeeld op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode, en is dus vroeg 19de-eeuws. Ingrijpend gerenoveerd en aangepast in de jaren 1970 wellicht met toevoeging van de dakkapellen en het portaal. Het huis is een lage, witbeschilderde en verankerde baksteenbouw boven gepekte plint en onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidig uitzicht hoofdzakelijk van circa 1880. Het rechterdeel (wellicht met de voormalige schuur met stalling), eventueel met oudere kern, heeft nog een aantal oorspronkelijke muuropeningen. Recente bijgebouwen.


ID: 209426 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Laurentius

Snellegemsestraat 13 (Zedelgem)
Pastorie, gelegen in een tuin en volgens kadastergegevens opgetrokken in 1937. Gebouwd op de site van de oude pastorie, al vermeld in 1677 als "het huys pastoreel van Zedelghem" wanneer de pastorie afbrandt en wordt heropgebouwd. Gele baksteenbouw van twee bouwlagen en vier traveeën onder schilddak (mechanische pannen). Dubbelhuis, met boven de rondboogdeur een gevelkapelletje met beeld van de Heilige Jozef met Kind.