Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

272 resultaten


ID: 88770 | Bouwkundig element

Tabaksast

Gistelsteenweg 206 (Jabbeke)
De 20ste-eeuwse tabaksast bestaat uit drie niveaus met betonnen vloeren en een zolderniveau met luiken, rechthoekige muuropeningen en schoorsteen aan oostelijke zijpuntgevel.


ID: 88804 | Bouwkundig element

Brouwerij Den Hoorn

Cathilleweg 11 (Jabbeke)
Gebouwen van de voormalige brouwerij "Den Hoorn", bestaande uit de brouwerswoning aan straatkant en de achterliggende brouwerijgebouwen gebouwd circa 1893 voor brouwer Alexander De Ridder. De brouwerij werd uitgebreid in 1897 en werd in 1902 met een stoommachine uitgerust. In 1952 werd de zaak stopgezet; de machines werden verkocht.


ID: 88820 | Bouwkundig element

Gemeenteschool

Kalsijdeweg 16 (Jabbeke)
Haaks op de weg ingeplante lage woning van het langgeveltype, gebouwd in 1819 als eerste gemeenteschool van Stalhille. In 1827-1828 hebben werken plaats voor de aanbouw van een schoollokaal en onderwijzerswoning. In 1854 wordt het gebouw sterk uitgebreid aan noordzijde. Wanneer in 1874 de nieuwe gemeenteschool in de Cathilleweg wordt gebouwd, wordt het oude schoolgebouw volledig tot veldwachterswoning omgebouwd.


ID: 88850 | Bouwkundig element

Rij dorpswoningen

Vedastusstraat 90 (Jabbeke)
Opvallende gevelrij in de dorpskern van Zerkegem, ten noordwesten van de parochiekerk. Het samenstel van drie woningen gaat terug op de molenaarswoning bij de in het midden van de 20ste eeuw afgebroken "Kleine Molen" of "Nieuwe Zakmolen". Samenstel van drie woningen van anderhalve bouwlaag, samen acht traveeën lang, onder pannen zadeldaken. Het ensemble wordt gekenmerkt door beraapte lijstgevels met accoladevormig omlijste rechthoekige muuropeningen.


ID: 88868 | Bouwkundig element

Hoeve Hof ten Leemputte

Legeweg 12 (Jabbeke)
Hoeve teruggaand tot een middeleeuwse heerlijkheid. Monumentaal boerenhuis ten noorden van het erf, in kern minimaal 18de-eeuws, maar in de 19de en 20ste eeuw grondig verbouwd. Gele, witgekalkte baksteenbouw van twee opkamertraveeën + vier traveeën van twee bouwlagen onder pannen zadeldak.


ID: 209443 | Bouwkundig element

Militair domein en natuurgebied

Vloethemveld zonder nummer (Zedelgem)
Voormalig militair domein en natuurgebied, deels op grondgebied Zedelgem, deels op grondgebied Snellegem (zie Jabbeke). Het "Vloethemveld" is een onderdeel van het een historisch heidegebied. In 1296 schenkt graaf Gwijde van Dampierre het "Vloethemveld" aan het Brugse Sint-Janshospitaal. Om het veld te ontginnen bouwt het hospitaal aan de rand van het gebied enkele hoeves. De hongersnood van 1847 en de groeiende vraag naar hout leiden tot massale ontbossing. Bij de herbebossing vanaf 1880 worden vooral snelgroeiende uitheemse bomen en naaldbomen aangeplant. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kappen de Duitsers bijna het hele bos. Ze richten er barakken op, munitieopslagplaatsen en leggen spoorlijnen aan. In 1924 worden 127 ha van het "Vloethemveld" onteigend. Een deel valt onder het beheer van Waters en Bossen. Een deel wordt toegewezen aan het Ministerie van Landsverdediging voor het plaatsen van munitiedepots.


ID: 88808 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Cathilleweg 94 (Jabbeke)
Grote burgerwoning, teruggaand op een 18de-eeuwse brouwerij. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak. Eenvoudige rode baksteenbouw met houten gootlijst en gecementeerde plint waarin twee keldervensters; eertijds was de gevel gepleisterd en witgeschilderd.


ID: 88827 | Bouwkundig element

Blauwe Hoeve

Spanjaardstraat 54 (Jabbeke)
Historische hoeve van het langgeveltype. Haaks op de straat ingeplant langgestrekt volume onder pannen zadeldaken. Witgekalkt woonhuis van vier traveeën onder zadeldak met opklimmend dakvenster + twee opkamertraveeën onder zadeldak met hogere nok.


ID: 88871 | Bouwkundig element

Rosmolen bij hoeve Het Kaproenken

Nachtegaalstraat 29 (Jabbeke)
Intact bewaarde 19de-eeuwse rosmolen bij hoeve zogenaamd "Het Kaproenken", een hoeve die reeds in 1547 wordt vermeld, met hoevegebouwen die opklommen tot de 18de eeuw, maar anno 2006 worden heropgebouwd.


ID: 88817 | Bouwkundig element

Polderhoeve van het langgestrekte  type

Cathilleweg 118 (Jabbeke)
Indrukwekkende 18de-eeuwse polderhoeve van het langgestrekte type. Gelegen in de dorpskern van Stalhille, haaks op de straat. Langgestrekte hoeve bestaande uit een opkamer van twee traveeën onder hogere nok en een laag woongedeelte van vier traveeën. Aan noordzijde, smalle aanbouwen waardoor het dak daar geknikt is en ter hoogte van de derde en vierde travee, een haakse aanbouw.