711 resultaten


ID: 87193 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Dosseweg 15 (Tielt)
Dosseweg nr. 15. Hoeve bestaande uit losstaande hoevegebouwen, in site opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Op de Ferrariskaart (1770-1778) worden twee kleine parallelle volumes weergegeven. Het boerenhuis met stal dateert uit het laatste kwart van de 18de of het eerste kwart van de 19de eeuw, cf. gewijzigde oriëntering op het primitief kadasterplan (ca. 1830), vergezeld van ee


ID: 87227 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Waalbosstraat zonder nummer (Tielt)
Waalbosstraat z.nr. Kapel O.-L.-Vrouw van Lourdes, gelegen aan straatzijde bij de hoevegebouwen van broeierij Van De Vyvere (nr. 35). Gebouwd in 1947 door Omer Van De Vyvere na een gedane belofte bij genezing. Kopie van een Tieltse kapel die ontworpen is door Gerard Vande Weghe in 1944 (cf. Tielt, Euromarktlaan z.nr.). Gelegen aan de straatzijde ten zuiden van de broeierij. Kapel in bruinr


ID: 87214 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Kapelleweg 25 (Tielt)
Kapelleweg nr. 25. Historische hoeve, bestaande uit losstaande bestanddelen, langsheen een begraasd erf met centrale linde en losse verharding. Historiek. Naar verluidt minimum opklimmend tot het begin van de 18de eeuw. Voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778) als twee volumes in L-vormige constellatie op de plaats van het huidige boerenhuis en schuur, met een poel langs straatzijde te


ID: 87190 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Wereld

B.A. Guilbertlaan zonder nummer (Tielt)
Burgemeester A. Guilbertlaan z.nr./ Kapelleweg. Kapel O.-L.-Vrouw ter Wereld, gelegen op de hoek van een weide, geflankeerd door Linde en Paplaurier. Gebouwd ca. 1960 door G. D'Hont-Dewitte. Bakstenen veldkapel met witgeschilderde muren onder platte bedaking, bekroond met een Mariamonogram met kruis (AϯM). Aan weerszijden voorzien van twee rondboogvenstertjes met betegelde onderdorpels en


ID: 87191 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

B.A. Guilbertlaan 22 (Tielt)
Burgemeester A. Guilbertlaan nr. 22. Hoeve, bestaande uit losstaande hoevegebouwen in U-vorm rondom een begraasd erf. Erftoegang in kasseien. Vóór de aanleg van de steenweg is de hoeve bereikbaar via het "Brabanderstraatje", een exploitatieweg die de "Groenenweg" ten zuiden verbond met de "Meerlaenshoek" ten noorden, cf. Atlas der Buurtweg


ID: 87201 | Bouwkundig element

Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen

Henri D'Hontstraat 16-18 (Tielt)
Henri D'hontstraat nrs. 16-18. Samenstel van twee neoclassicistische burgerwoningen uit 1870. Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) en de Atlas der Buurtwegen (1847) komt een breedhuis voor, bestaande uit twee woningen, schuin ten opzichte van de rooilijn georiënteerd. Ca. 1870 wordt de bestaande bebouwing in opdracht van landbouwer Petrus-Johannes Gilliaert (cf. Uitweg nr. 12) afgebro


ID: 87212 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande hoevegebouwen

Kapelleweg 17 (Tielt)
Kapelleweg nr. 17. Gerenoveerde hoeve, bestaande uit losstaande hoevegebouwen. Geschiedenis van de hoeve klimt op tot de tweede helft van de 18de eeuw, op de Ferrariskaart (1770-1778) worden twee parallelle volumes afgebeeld. In het tweede kwart van de 19de eeuw wordt een oost-west georiënteerd woonhuis en een haaks schuurvolume afgebeeld, cf. primitief kadasterplan (ca. 1830). Kleinere st


ID: 87205 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Henri D'Hontstraat 55 (Tielt)
Henri D'hontstraat nr. 55. Hoeve met losstaande bestanddelen, hogergelegen ten opzichte van de straat. De hoeve wordt opgericht in 1892 in opdracht van landbouwer Jan Vincke - Verhulst, bestaande uit een boerenhuis en landgebouw. Volgens kadaster ca. 1926 uitgebreid met een achtergelegen stalgebouw met zomerkeuken. Bakstenen hoevegebouwen rondom een begraasd en onverhard erf afgesloten va


ID: 87195 | Bouwkundig element

Kleine hoeve

Dosseweg 24 (Tielt)
Kleine hoeve, volgens kadaster opgetrokken circa 1929 in opdracht van landbouwer Julius Vandendriessche. Achteruitgelegen ten zuiden van de straat, toegankelijk via de gezamenlijke erfoprit van nrs. 22-24.


ID: 87199 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Henri D'Hontstraat 12 (Tielt)
Henri D'hontstraat nr. 12. Dorpswoning met art-deco-invloeden. Opgetrokken volgens kadaster in 1935. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak in mechanische pannen (nok haaks op straat). Straatgevel met verdiept muurveld in rode baksteenbouw met accentuerend gebruik van witte baksteen voor o.m. tandfries en omlopende banden; gecementeerde plint. Getoogde muuropeningen m