711 resultaten


ID: 87209 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Kapelleweg 5 (Tielt)
Kapelleweg nr. 5. Neoclassicistische burgerwoning in tuin. Volgens kadaster opgetrokken in 1909 in opdracht van landbouwer Constant Vande Kerckhove - Bals uit Wingene, die er zich gaat vestigen. Vrijstaand dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak in rode geglazuurde mechanische pannen (nok parallel met straat). Rode bakstenen gevel geritmeerd door diepergelegen muurvel


ID: 87223 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Veldstraat 16 (Tielt)
Veldstraat nr. 16. Hoeve, bestaande uit losstaande 19de-eeuwse hoevegebouwen. Beide parallelle volumes komen reeds voor op de Ferrariskaart (1770-1778) en later ook op het primitief kadasterplan (ca. 1830) met een bakhuisje en poel ten oosten van het woonhuis. Begraasd erf, deels in losse verharding en toegankelijk aan westzijde via twee lindes. Bakstenen hoevegebouwen onder golfplaten za


ID: 87197 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Galgestraat 1 (Tielt)
Galgestraat nr. 1. Hoeve, bestaande uit losstaande hoevegebouwen die grotendeels dateren uit 1941, gelegen op een oudere site. In de tweede helft van de 18de eeuw bestaat de hoeve uit twee parallelle volumes, cf. Ferrariskaart (1770-1778). In het tweede kwart van de 19de eeuw staat het boerenhuis oost-west georiënteerd, met ten zuiden een haaks landgebouw en een bakhuisje. Ca. 1941 wordt v


ID: 87224 | Bouwkundig element

Kapellemolen met molenaarshoeve

Waalbosstraat 3 (Tielt)
De Kapellemolen of Balsmolen of Waalbosmolen met bijhorende molenaarshoeve is een stenen koren- en oliemolen van het type bovenkruier (grondzeiler) op een molenbelt. De stenen korenmolen werd opgetrokken in 1847 ter vervanging van een oude houten staakmolen die zich minstens sedert het tweede kwart van de 17de eeuw op de huidige plaats bevond. Ten oosten van de molen staat een witgeschilderd molenaarshuis uit 1846, met parallel aan de zuidzijde een schuur opklimmend tot voor 1830.


ID: 87192 | Bouwkundig element

Interbellumvilla

Dosseweg 5 (Tielt)
Dosseweg nr. 5. Interbellumvilla, opgetrokken in 1941 op een perceel waar zich reeds een langwerpig landgebouw bevindt. Vrijstaand bakstenen volume van twee bouwlagen onder schilddak (groene geglazuurde mechanische pannen, nok haaks op straat), met oostelijke uitbouw onder haakse lagere nok met eenlaagse erkeruitsprong. Linkertravee beklemtoond door een tweezijdige erker, doorgetrokken ove


ID: 87188 | Bouwkundig element

Braekeveldskapelletje

Biermanstraat zonder nummer (Tielt)
Biermanstraat z.nr./ Rijkegemkouterstraat. "Braekeveldskapelletje", "Clerckskapel" of O.-L.-Vrouw van Salettekapel. Gelegen op de grens met Ruiselede, nabij hoeve nr. 65, op de zuidoostelijke hoek van het kruispunt. Z.g. naar de eigenaars van de nabijgelegen hoeve nr. 65. Het toponiem "Vrouwenboom" wordt al in 1644 vermeld op de scheiding


ID: 87198 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Galgestraat 7 (Tielt)
Galgestraat nr. 7. Hoeve, bestaande uit losstaande hoevegebouwen, waarvan het boerenhuis en de stal opklimmen tot de tweede helft van de 18de eeuw. Voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778) als twee kleine haakse volumes. Blijft in identieke constellatie aangeduid op het primitief kadasterplan (ca. 1830): het oost-west georiënteerde boerenhuis staat haaks op de straat; parallel met de str


ID: 87194 | Bouwkundig element

Interbellumwoning

Dosseweg 20 (Tielt)
Dosseweg nr. 20. Interbellumwoning, opgetrokken in 1928 in opdracht van landbouwer Henri Van Daele, volgens kadaster in 1931 uitgebreid met een schuurtje aan westzijde. Thans in verwaarloosde toestand. Eenlagig bakstenen breedhuis van vier traveeën onder mansardedak in rode geglazuurde mechanische pannen (nok parallel met straat). Afgescheiden van de straat door een voortuintje, toegankel


ID: 87203 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Henri D'Hontstraat 33 (Tielt)
Henri D'hontstraat nr. 33/ Maalderijstraat. Dorpswoning. Ca. 1830 bevindt zich op het perceel tussen de Henri D'hontstraat en de Klokkestraat een langwerpig volume langsheen de huidige Maalderijstraat. Op de hoek van de straat staat een klein gebouwtje. De overige bebouwing bestaat uit een noordelijker gelegen parallel boerenhuis en woonhuis langsheen de Henri D'hontstraat en maakt vermoed


ID: 87217 | Bouwkundig element

Maalderij en cichorei-ast

Klokkestraat 11 (Tielt)
Voormalige maalderij en cichorei-ast, daterend uit het laatste kwart van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, op een hoevesite die opklimt tot de tweede helft van de 18de eeuw, en waar zich in de periode 1836-1943 de "Klokkemolen" bevindt.