711 resultaten


ID: 87184 | Bouwkundig element

Resterende twee traveeën van eenheidsbebouwing

Biermanstraat 21 (Tielt)
Biermanstraat nr. 21. Resterende twee traveeën van eenheidsbebouwing (nrs. 21-23), vermoedelijk opgetrokken in 1922 als verbouwing van een ouder volume. Bakstenen volume van twee traveeën onder mansardedak in mechanische pannen (nok parallel met straat, nieuwer dakvenster). Houten kroonlijst, verdiepte muurvelden afgeboord door tandfries en zaagtandlijst. Sierankers, gecementeerde plint;


ID: 87222 | Bouwkundig element

Wegkruis

Veldstraat zonder nummer (Tielt)
Veldstraat z.nr. Wegkruis, gesitueerd op de hoek van het perceel horend bij de voormalige hoeve nr. 15. Het kruisbeeld wordt reeds aangeduid op de topografische kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1913). Houten kruis met witgeschilderd beeld van de gekruisigde Christus, afgedekt door een overkragend zadeldakje. Banderol met opschrift: "INRI".


ID: 87200 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Henri D'Hontstraat 14 (Tielt)
Henri D'hontstraat nrs. 14-14A. Dorpswoning, thans onderverdeeld in twee wooneenheden. Het perceel is reeds bebouwd in het eerste kwart van de 19de eeuw, een diephuis komt voor op het primitief kadasterplan (ca. 1830). Het volume wordt ca. 1836 licht uitgebreid maar ca. 1841 vervangen door een breedhuis. Vermoedelijk wordt de straatgevel in het eerste kwart van de 20ste eeuw voorzien van e


ID: 87206 | Bouwkundig element

Kilometerpaal

Henri D'Hontstraat zonder nummer (Tielt)
Henri D'hontstraat z.nr. Kilometerpaal, gelegen aan de westzijde van de weg, ter hoogte van hoeve nr. 55. Betonnen paaltje op trapeziumvormig grondvlak, met inscripties aan noordzijde: "THIELT / 3K" en aan zuidzijde "SCHCAP / 6NM".


ID: 87218 | Bouwkundig element

Wegkruis

Maaistraat zonder nummer (Tielt)
Maaistraat z.nr. Wegkruis, gelegen tegenover de erfoprit van hoeve nr. 31. Op de topografische kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1913) wordt reeds een kruisbeeld aangeduid. Op de topografische kaart van het Dépôt de la Guerre (1875) wordt "<italic>chapelle</italic>" vermeld. Houten kruis met beeld van de gekruisigde Christus, afgedekt door een overkragend zadeldakje. Banderol


ID: 87210 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats

Kapelleweg zonder nummer (Tielt)
Kapelleweg z.nr. <italic>Gemeentelijke begraafplaats</italic>. Gelegen ten noorden van de dorpskern, aan de noordzijde van huis nr. 5. Het kerkhof is oorspronkelijk aan de zuidzijde van de kerk gelegen, maar wordt overgeplaatst in 1976, bij aanleg van het Debreuckplein en de parking. De nieuwe begraafplaats is gelegen op een langwerpig perceel, omheind met Haagbeuk in combinatie met bome


ID: 87215 | Bouwkundig element

Hoeve met 18de-eeuwse kern

Kapelleweg 26 (Tielt)
Kapelleweg nr. 26. Hoeve, bestaande uit losstaande parallelle hoevegebouwen opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. in huidige constellatie voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778) met moestuin ten westen. Deze situatie blijft quasi onveranderd. Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) wordt ten oosten van woonhuis een bakhuis afgebeeld. Gedurende de 19de en 20ste eeuw is de


ID: 87207 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hulswallestraat 4 (Tielt)
Hulswallestraat nr. 4. Hoeve bestaande uit losse bestanddelen rondom een begraasd erf met boomgaard. In geschiedenis opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, de Ferrariskaart (1770-1778) toont drie bouwvolumes langsheen de straat gelegen, met een boomgaard aan oostzijde. In 1835 wordt een nieuw boerenhuis opgetrokken op de plaats van een ouder woonhuis (noordelijk volume met nok ha


ID: 92211 | Bouwkundig element

Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Schuiferskapelle (Tielt)
Het orgel werd in 1832 gemaakt door Ch.-L. van Houtte (toen nog in Vichte gevestigd). Het orgel werd nog gebouwd voor de oude kapel (tot parochiekerk verheven in 1831), en kort nadien overgeplaatst in de nieuwe kerk van 1838-1840. In 1930: herstelling alsook plaatsing van een electro-ventilator door J. Anneessens (Menen); verder onderhoud door Anneessens (tot ca. 1950?). Daarna onderhoud door Jos. Loncke (Esen), die een herstelling uitvoerde in 1958-59. Een partiële herstelling geschiedde door P. Andriessen (Menen) in 2004; verdere werken zijn voorlopig uitgesteld.


ID: 90111 | Bouwkundig element

Woonhuis in neoclassicistische stijl

Marialoopplaats 25 (Meulebeke)
Marialoopplaats nr. 25. Woonhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in 1873 voor schoolmeester Henricus D'hondt uit Schuiferskapelle. Breedhuis met ongelijke travee-indeling en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Gepleisterde en geschilderde lijstgevel met imitatiebanden op begane grond, hoekpilasters en aflijnende boogfries. Natuurstenen plint,