77 resultaten


ID: 14707 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Lindenstraat 165 (Zwijndrecht)
Boerderij ingeplant rondom een erf, aan de straatzijde afgesloten door middel van een ijzeren hek met speerpunten.


ID: 14706 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Lindenstraat 123 (Zwijndrecht)
Groengeschilderd boerenhuis met moestuin, omgeven door rijhuizen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


ID: 14716 | Bouwkundig element

Brouwerswoning gedateerd 1906

Richard Orlentstraat 5 (Zwijndrecht)
Herenhuis met voortuin, gelegen ten noorden van de kerk, behoorde bij de brouwerij die tot voor enkele jaren naast het huis gevestigd was, op deze gronden is heden een park, ingehuldigd in 1983.


ID: 14720 | Bouwkundig element

Hoeve

Sint Annaboomstraat 37 (Zwijndrecht)
Hoeve bestaande uit woonhuis met kleinere bijgebouwtjes en schuur ten oosten hiervan.


ID: 14721 | Bouwkundig element

Hoeve

Smoutpot 21 (Zwijndrecht)
Boerderij met omhaagd erf, oud woonhuis ten westen, stallen ten westen en ten noorden.


ID: 17538 | Bouwkundig element

Arduinen grenspaal

Kruibeeksesteenweg zonder nummer (Zwijndrecht)
Arduinen grenspaal op de grens met de gemeente Burcht, ter hoogte van huis nummer 229.


ID: 302857 | Landschappelijk element

Blokkersdijk

Antwerpen (Antwerpen), Zwijndrecht (Zwijndrecht)
Het gebied Blokkersdijk, oorspronkelijk deel van de Borgerweertpolder, bestaat uit begin jaren 70 van de 20ste eeuw opgehoogde gronden met centraal een natuurlijk ontstane plas. Dit natuurgebied wordt gekenmerkt door een grote biodiversiteit.


ID: 14745 | Bouwkundig element

Backersveer

Kruibeeksesteenweg zonder nummer (Zwijndrecht)
Gelegen aan de Schelde op een oude hille op dijkhoogte, het oudste gedeelte van het huidige gebouw dateert van 1629.


ID: 14740 | Bouwkundig element

Drie arbeiderswoningen

Kazernestraat 11, 13, 15 (Zwijndrecht)
Arbeiderswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 14728 | Bouwkundig element

Drie arbeiderswoningen

Antwerpsesteenweg 80, 82, 84 (Zwijndrecht)
Drie arbeidershuisjes, in de 19de eeuw te dateren, schuin ingeplant ten opzichte van de rooilijn.