40 resultaten


ID: 73683 | Bouwkundig element

Arbeiderscité Tolhuizenstraat

Gijzelaarsstraat 1-16, 18-36, Kaboutermansstraat 76-90, Tolhuizenstraat 1-16, 17-39 (Leuven)
De arbeiderscité aan de Tolhuizenstraat en Gijzelaarsstraat werd in het begin van de jaren 1930 in het kader van de krotopruiming opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. Het ontwerp was van de hand van de Leuvense architecten Lucien Spéder en J. Vanderveken.


ID: 101490 | Bouwkundig geheel

Arbeidershuisvesting Groenplein

Gasstraat 26-42, Groenplein 1-22 (Turnhout)
Arbeiderswijk van 31 sociale woningen rond een rechthoekig plein met omhaagd en beboomd plantsoen; van 1935-1938.


ID: 27136 | Bouwkundig element

Arbeidershuizen van 1925

Groenstraat 17-43 (Oudenaarde)
Rij van 14 arbeiderswoningen met voortuin, gebouwd van 1923 tot 1925 door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk gezin een dak, naar ontwerp van architect Marcel Roelandt en uitgevoerd door aannemers Doolaeghe en Demeyer. Architecturale waarde als representatief voorbeeld van de sociale huisvesting tijdens het interbellum.


ID: 125346 | Bouwkundig geheel

Arbeiderswijk Adolphe Bastin

Adolphe Bastinstraat 1-38, Kapucijnenvoer 116-120 (Leuven)
Arbeiderswijk met woonblok en zogenaamd verbeterd beluik tussen 1930 en 1933 naar ontwerp van de Gebroeders Jotthier opgetrokken door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. De in totaal 58 woningen werden gebouwd in het kader van krotopruiming.


ID: 302510 | Bouwkundig geheel

Arbeiderswijk De Meesterstraat

De Meesterstraat 1-20, 21-31, Dr. Jacobsstraat 14-38, Lageweg 2-14 (Duffel)
Kleinschalige wijk met arbeiderswoningen in 1930-1931 gerealiseerd door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope woningen van Duffel, naar ontwerp van architect Charles Van de Velde.


ID: 12344 | Bouwkundig element

Arbeiderswijk Sint Pieterstraat

Sint Pieterstraat 1-34, 36-44, Wouwerstraat 100-140 (Turnhout)
Sociale woonwijk van 60 arbeidershuizen in 1938 gebouwd naar ontwerp van Jan Crols in opdracht van de Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope Woningen. De wijk Sint Pieterstraat was naar verluidt de eerste sociale woonwijk in België uitsluitend bestemd voor krottenbewoners.


ID: 125470 | Bouwkundig geheel

Arbeiderswoningen Sint-Servatiusstraat

Sint-Servatiusstraat 2-11, 12 (Leuven)
Zogenaamd verbeterd beluik in 1931-1932 opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven. De eenzijdig bebouwde gang met elf woningen en poortgebouw werd opgetrokken in het kader van krotopruiming.


ID: 302123 | Bouwkundig geheel

Arbeiderswoningen van de jaren 1920

Volksplaats 5-28, 29, 34-41 (Temse)
Kleine arbeiderswijk van 39 woningen, in twee fasen, 1923-1925 en 1929-1930, gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Bouwmaatschappij van Temse, destijds Habitation à Bon Marché de Tamise, naar plannen van architect Triphon De Smet.


ID: 18796 | Bouwkundig geheel

De grote tuinwijk

Bernard de Wildestraat 1-2, 4-6, 7-14, 16-36, David 't Kindtplein 1-20, Domien de Waghemakerestraat 1-30, 32-48, Gustaaf Eylenboschplein 1-34, Haardstedestraat 57-105, Jakob Ondermaercqplein 1-12, 13, Jan Stassinsplein 1-18, Jan van Haelststraat 1-27, Lieven Plumionplein 1-12, 13, Louis Roelandtplein 1-24, 25-61, Pieter Huyssensplein 1-30, Rombaut Keldermansstraat 1-16, 18-21, 22-26, 27-30, 31-37, Simon Van Asscheplein 1-14, Steenakker 50-90, 100-190, Zwijnaardsesteenweg 557-597, 607-689 (Gent)
Tuinwijk met 241 sociale woningen, tussen 1923 en 1925 gerealiseerd door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp Oscar en Albert Van de Voorde en Jules Minnaar. In de jaren dertig en vijftig uitgebreid door verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.


ID: 51230 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing van sociale woonhuizen van 1925

Meulebekestraat 29-73 (Ingelmunster)
Rij arbeiderswoningen van 1925 (jaarsteen in de geveltop van nummer 51), gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek, waarschijnlijk naar ontwerp van architect Léon Verthé-Boucquet.