13 resultaten


ID: 302466 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk De Munt

Augustijnenstraat 2-4, Lange Riddersstraat 1-21, Pastoor Visschersplein 1-10, Sint-Andriesstraat 1-3A, Waaistraat 2 (Antwerpen)
Sociaal stadsvernieuwingsproject met appartementen, tussen 1974 en 1982 gerealiseerd door de huisvestingsmaatschappij De Goede Woning naar ontwerp van Lode Wouters, Fons Mostien en Boud Rombouts.


ID: 302509 | Bouwkundig geheel

Vleeshuiswijk

Braderijstraat 2, Bullinckplaats 1-6, 7, Driehespenstraat 1-3, Gildekamersstraat 1, Kuipersstraat 2-6, 9-15, Lange Doornikstraat 16, Oude Beurs 16, Palingbrug 12, Repenstraat 8, Ruckersplaats 1-6, 7, Vleeshouwersstraat 10, 21-23, Willem Ogierplaats 1-2, Zilversmidstraat 1-10 (Antwerpen)
De Vleeshuiswijk te Antwerpen is een sociale woonwijk die de omslag illustreert van modernistische stadssanering naar stadsvernieuwing tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw.


ID: 302145 | Bouwkundig geheel

Sociale huisvesting Van der Ghote

't Zweerd 2-46, Witteleertouwersstraat 50-54, Zwarteleertouwersstraat 47-49, 49A, 47A (Brugge)
Sociaal stadsvernieuwingsproject bestaande uit de verbouwing van een brouwerij tot woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Project teruggaand tot 1973 maar uitgevoerd tussen 1980 en 1984 naar plannen van Vivian Desmet en Jozef Depuydt.


ID: 302143 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk Sincfal

Calvariebergstraat 1-41, Komvest 34A-B, Sint-Claradreef 2-18 (Brugge)
Woonwijk, tussen 1973 en 1982 gerealiseerd naar ontwerp van Vivian Desmet en Jozef Depuydt op de plaats van het gesloopte kapucijnenklooster. Aangepast in kader van het structuurplan en uitgevoerd door een privépromotor en de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting.


ID: 302140 | Bouwkundig geheel

Sociale woningen van 1981

Coupure 50-51, Gapaardstraat 53-59 (Brugge)
Klein stadsvernieuwingsproject van zes sociale woningen, tussen 1977 en 1981 gerealiseerd door de Brugse Maatschappij voor Huisvesting naar ontwerp van Atelier voor Architektuur (Philip Cardinael en Luc Laloo).


ID: 29996 | Bouwkundig element

Zilverpand

Dweersstraat 3-7, Noordzandstraat 57-63, Zilverpand 1-28, 29, Zilverstraat 32-36 (Brugge)
Grootschalig winkelwooncomplex, tussen 1974 en 1979 gerealiseerd door het stadsbestuur en de sociale huisvestingsmaatschappij Interbrugse maatschappij voor de Huisvesting naar ontwerp van de Brugse architect Piet Viérin.


ID: 302165 | Bouwkundig geheel

Woonerf Hermitage

Molenijzer 1-18, 20-24, Molenroede 1-18 (Brugge)
Klein woonerf van 39 woningen, in 1982 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting naar plannen van architect Eugène Vanassche uit 1978.


ID: 82834 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Vlamingdam 59-79 (Brugge)
Eenheidsbebouwing uit het tweede kwart van de 19de eeuw die tussen 1978 en 1980 verbouwd werd tot sociale woningen naar ontwerp van de Brugse architecten Philippe Cardinael en Luc Laloo, in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting.


ID: 302154 | Bouwkundig geheel

Woonerf Dischgracht

Disgracht 1-50, 51, Ieperstuk 1-32, 33, Kromme Meers 11-28, Oude Ieperseweg 69-113 (Kortrijk)
Woonerf met 125 woningen, gerealiseerd tussen 1981 en 1986 door de sociale huisvestingsmaatschappij Heulse Heerd naar ontwerp van architect Jan Callewaert, tuinarchitect Paul De Roose en stadsingenieur Fernand Van Walleghem. Plannen voor extra woningen en appartementen bleven onuitgevoerd.


ID: 127229 | Bouwkundig geheel

Sociale appartementsgebouwen Spijker en Schardauw

Schardauw 1-94, Spijker 2-63, 64 (Kuurne)
Appartementsgebouwen, tussen 1978 en 1982 gerealiseerd door de lokale sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp naar ontwerp van de Kuurnse architect Jaak Vandenweghe. Het omvat 149 appartementen en vier mindervalidenwoningen.