18 resultaten


ID: 32753 | Bouwkundig element

Wederopbouwhoeve met mijnkrater 7/6/1917

Katteputstraat 2 (Heuvelland)
Wederopbouwhoeve, teruggaand op de regionale hoevebouw. Opstelling: lage bestanddelen deels gesloten opgesteld rondom een verhard erf; boerenhuis, stal, schuur, wagenhuis en bakhuis, respectievelijk ten noordwesten, noordoosten, zuidwesten, zuidoosten en noordwesten.


ID: 305362 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Spanbroekmolen

Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)
De Spanbroekmolenkrater is ongetwijfeld de bekendste van alle mijnkraters die ontstonden op 7 juni 1917. De mijnkrater Spanbroekmolen, ook wel Lone Tree Crater of Pool of Peace geheten, ligt op de heuvelkam van Wijtschate, langs de Kruisstraat. De krater had een oorspronkelijke diameter van 76 meter en was 12 meter diep.


ID: 304267 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Petit Bois

Mandestraat 3 (Heuvelland)
Twee mijnkraters bij het bosje genaamd Petit Bois zijn de restanten van de ontploffing van dieptemijnen uit de Eerste Wereldoorlog. Petit Bois was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (derde slag om Ieper).


ID: 304269 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Maedelstede

Oosthoekstraat 1 (Heuvelland)
De mijnkrater bij de hoeve Maedelstede is een restant van de ontploffing van een dieptemijn uit de Eerste Wereldoorlog. Het was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (derde slag om Ieper).


ID: 304293 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Peckham

Scheerstraat, Wijtschatestraat 76 (Heuvelland)
De mijnkrater in het grasland op de hoek tussen de Wijtschate- en de Scheerstraat is het resultaat van de ontploffing van een dieptemijn uit de Eerste Wereldoorlog. Peckham was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (derde slag om Ieper). De mijnkrater had oorspronkelijk een diameter van 73m en een maximale diepte van 14m.


ID: 304264 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Hollandse Schuur

Vierstraat 52 (Heuvelland)
Rond de wederopbouwhoeve ‘Hollandse Schuur’ op de West-Vlaamse heuvelrug liggen drie mijnkraters. Zij ontstonden als gevolg van de ontploffing van Britse dieptemijnen op 7 juni 1917. Hollandse Schuur was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten, die het begin van een geallieerd offensief inluidde.


ID: 213496 | Bouwkundig element

Duitse betonnen mijnschacht "Dietrich" Wijtschatebos (1)

Vierstraat_01 zonder nummer (Heuvelland)
Het Wijtschatebos ligt ten noordwesten van de kerk van Wijtschate, gevat tussen de Vierstraat, Kroonaardstraat en Wijtschatestraat. Aan de andere (west)zijde van de Kroonaardstraat ligt het bos van Petit Bois, met nog iets meer westwaarts de twee mijnkraters van Petit Bois.


ID: 201030 | Bouwkundig element

Militaire site Bayernwald

Voormezelestraat zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer (Heuvelland)
Bayernwald is een Duitse oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog, bestaande uit restanten van een aantal Duitse militaire bouwwerken zowel bovengronds als ondergronds en meerdere loopgraven, samen met 4 hoofdbunkers.


ID: 304294 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Kruisstraat

Wulvergemstraat (Heuvelland)
Bij Kruisstraat op de West-Vlaamse heuvelrug liggen twee mijnkraters, afkomstig van de ontploffing van Britse dieptemijnen op 7 juni 1917. Een derde krater werd in 1972 gedempt.


ID: 304163 | Landschappelijk element

Mijnkraters 27/3/1916 Sint-Elooi

Eekhofstraat (Ieper)
Op het gehucht Sint-Elooi zijn nog twee mijnkraters overgebleven van zes bijna gelijktijdige, Britse mijnexplosies van 27 maart 1916. Een gedenkteken op het nabijgelegen rondpunt herinnert aan deze mijnenslag. Het landschap is er licht glooiend.