169 resultaten


ID: 212436 | Bouwkundig element

Oorlogsmonument parochie Mijlbeek

Onze Lieve Vrouwplein zonder nummer (Aalst)
Het oorlogsmonument werd in 1920 opgericht vóór de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Bijstand in de parochie Mijlbeek.


ID: 134020 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein van de benedictijnenabdij van Affligem

Abdijstraat 6 (Affligem)
Ommuurde benedictijnenabdij teruggaand tot in de 11de eeuw. Rond 1800 deels gesloopt met behoud van de Sint-Benedictuspoort en het zogenaamde Bisschoppenhuis uit 1720, kloostergebouwen grotendeels heropgebouwd in neogotische stijl na de terugkeer van de benedictijnen in 1869. In de 17de en 18de eeuw omringd met siertuinen, moestuinen, boomgaarden, vijvers en een kerkhof. Heraanleg van verschillende delen van de tuin in de eerste helft van de 20e eeuw: verbouwingen en nieuwbouw naar ontwerp van onder meer Dom P. Bellot en A. Kropholler tijdens het interbellum; lindedreven en 'groene' evocatie van het koor van de verdwenen abdijkerk.


ID: 216131 | Bouwkundig element

Heilig Hartbeeld

De Keyserhoeve zonder nummer (Antwerpen)
Voetstuk met witstenen beeld van het Heilig Hart van Jezus, als gedenkzuil voor de gesneuvelden van 1914-1918.


ID: 10944 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Heilig Hartstraat zonder nummer (Antwerpen)
Georiënteerde kruisbasiliek met laat-gotisch koor en transept van 1486-1517, tot 1918 omgeven door kerkhof.


ID: 10800 | Bouwkundig element

Kapel van de Hagelberg

Kapelstraat_BZL 2 (Antwerpen)
Opgericht in 1732 als veldkapel, toegewijd aan Maria. Naderhand uitgegroeid tot bedevaartsoord.


ID: 304975 | Bouwkundig element

Heilig Hartbeeld

Markgravelei zonder nummer (Antwerpen)
Heilig Hartbeeld opgericht door de kerkfabriek van de Sint-Laurentiusparochie, naar een ontwerp door de beeldhouwer Bruno Gerrits uit 1927. Het beeld stond oorspronkelijk ingeplant te midden van nieuw aangelegd, halfrond plantsoen met balustrade en smeedijzeren sierhek, op het kerkhof aan de noordzijde van de oude Sint-Laurentiuskerk.


ID: 10853 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandinstituut

Noordland 23 (Antwerpen)
In 1875 had de eerstesteenlegging van het klooster plaats met de bouw van drie klassen. In 1890 werd een nieuwe vleugel gebouwd tot uitbreiding van het internaat. De gebouwen werden geleidelijk uitgebreid in 1905-1914, 1924-1926 en in 1931.


ID: 4446 | Bouwkundig element

Vlaaikensgang

Oude Koornmarkt 16/1-5, 16/8, 16/10-11, Pelgrimstraat 4 (Antwerpen)
Schilderachtig steegje dat opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw. De L-vormige, gekasseide doorgang, bebouwd met elf achterhuizen met traditionele kern, komt via een smalle gang uit in de Pelgrimstraat.


ID: 214679 | Bouwkundig element

Heilig Hartbeeld

Van De Weyngaertplein zonder nummer (Antwerpen)
Verguld standbeeld van Jezus Christus met uitgestrekte handen, van beeldhouwer Dechin.


ID: 214682 | Bouwkundig element

Monument voor de gesneuvelden

Veltwijcklaan zonder nummer (Antwerpen)
Het monument werd in 1930 opgericht op initiatief van het gemeentebestuur, dat voor het ontwerp de Borgerhoutse beeldhouwer Baggen koos. Het monument in Ekeren is representatief voor zijn oeuvre.