96 resultaten


ID: 76943 | Bouwkundig element

Abdij van Steenbrugge

Baron Ruzettelaan 433-437, 433A-D (Brugge)
Baron Ruzettelaan nr. 435. Abdij van Steenbrugge. Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1875-1896 en 1955-1956. De abdij is gekend voor zijn religieuze uitgaven en uitgebreide bibliotheek.Reeds in 1133 is er sprake van een parochie Odegem, verbonden met het klooster van Sint-Trudo (cf. Sint-Trudostraat). De huidige wijk, Steenbrugge, overlapt grotendeels het oude Odegem


ID: 82433 | Bouwkundig element

Stadswoning

Boeveriestraat 41 (Brugge)
Diephuis van oorspronkelijk twee traveeën, later drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit 16de-17de eeuw. Thans deel uitmakend van de nabijgelegen Sint-Godelieveabdij. Verankerde bakstenen tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen.


ID: 82435 | Bouwkundig element

Sint-Godelieveabdij

Boeveriestraat 45-49 (Brugge)
Het klooster is geleidelijk aan gebouwd en uitgebreid. Geheel beslaat een ruime oppervlakte tussen de Boeveriestraat en de Koning Albertlaan.


ID: 81889 | Bouwkundig element

Scholencomplex

Garenmarkt 8 (Brugge)
Scholencomplex onder meer Sint-Andreasinstituut en Katholieke Hogeschool Brugge, gesitueerd op grond van voormalige Eekhoutabdij, zie Eekhoutstraat en Eekhoutpoort. Toegankelijk via door de nieuwbouwvleugel van nummer 10 overbouwde doorgang.


ID: 77461 | Bouwkundig element

Abdij Sint-Trudo van de kanunnikessen-augustinessen van de orde van het Heilig Graf

Pelderijnstraat 14 (Brugge)
De abdij Sint-Trudo van de kanunnikessen-augustinessen van de orde van het Heilig Graf is een beeldbepalend en volledig omwald, voormalig grafelijk slot van Male dat teruggaant tot de 14de eeuw en tot abdij verbouwd werd in 1953-1973.


ID: 83194 | Bouwkundig element

Duinenabdij

Peterseliestraat 19, Potterierei 72 (Brugge)
Het geleidelijk aan gebouwd complex beslaat een ruime oppervlakte tussen de Peterseliestraat, de Potterierei en de Oliebaan.


ID: 83218 | Bouwkundig element

Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie

Snaggaardstraat 11 (Brugge)
Heden Instituut "Spermalie" voor doven en blinden en Hotelschool, ondergebracht in een complex tussen de Potterierei en Hemelrijk enerzijds en de Snaggaardstraat en de Oliebaan anderzijds. Gebouwencomplex is geleidelijk aan tot stand gekomen op een ruim, voorheen ten dele begroend en beboomd perceel.


ID: 79819 | Bouwkundig element

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische site bestaande uit een kapel aan de toegangsdreef, een toegangsgebouw, een hoeve en een voormalige abdijschuur. Opgenomen in een beschermd landschap vastgelegd bij K.B. 23/09/1981.


ID: 75154 | Bouwkundig element

Sint-Andriesabdij Zevenkerken met bijhorende school

Zevenkerken 4, 4A (Brugge)
Sint-Andriesabdij "Zevenkerken" met bijhorende school gelegen in een bosrijke omgeving. Het gebouwenbestand van de abdij en de bijhorende school zijn fasegewijs tot stand gekomen.


ID: 48239 | Bouwkundig element

Zwijveke-abdij

Nijverheidsstraat 3-5 (Dendermonde)
Overblijvende gebouwen van de Zwijvekeabdij en monumentale ingangspoort. Het hier ingerichte Zwijvekemuseum biedt een overzicht van de geschiedenis van Dendermonde in de 19de en de 20ste eeuw en belicht allerlei aspecten uit de lokale cultuurgeschiedenis.