96 resultaten


ID: 52858 | Bouwkundig element

Abdij van Postel

Abdijlaan 16 (Mol)
Ommuurd en omgracht kloostercomplex met constructies in diverse stijlen, gaande van de romaanse kerk tot hedendaagse architectuur, kwam vermoedelijk tussen 1128 en 1138 tot stand.


ID: 9250 | Bouwkundig element

Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Abdijstraat 12, Kerkplein 32, Weggevoerdenstraat zonder nummer (Ninove)
Stichting der norbertijnen met zeven monniken van de abdij Park (Leuven), in 1137-38, onder bescherming van de plaatselijke heer, Geraard I, en goedkeuring van de bisschop van Kamerijk. Eerste klooster vermoedelijk nabij de eerste parochiekerk gelegen, in de Nederwijk ten oosten van de stad.


ID: 135214 | Landschappelijk geheel

Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename

Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)
De ankerplaats ligt ten oosten van Ename (Oudenaarde) en ten westen van Volkegem (Oudenaarde). Bos t'Ename bevindt zich voor één vierde in de brede geul van het laagterras van de Scheldevallei en voor drie vierden bekleedt het bos de steile valleiwand, inclusief het talud bovenaan. Tussen Ename en het bos ligt de Riedekensbeek, parallel aan de Scheldesteilwand.


ID: 27222 | Bouwkundig element

Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

Maagdendale zonder nummer (Oudenaarde)
Arnulf IV, baron van Pamele, schonk in 1233 gronden op de oostelijke oever van de Schelde in de Ham (Pamele) aan de abdij van Maagdendale voor de bouw van een nieuwe cisterciënzerinnenabdij. De abdijgebouwen en -kerk werden opgetrokken in de loop van de 13de eeuw.


ID: 45588 | Bouwkundig element

Abdijhoeve met toegangspoort en duiventoren

Marktstraat 1 (Oudenburg)
Abdijhoeve met toegangspoort en duiventoren. Beschermd als monument bij K.B. van 14 november 1975. Resterende fragmenten van de verdwenen Sint-Pietersabdij, een uitgebreid complex gelegen op de hoek van de Abdijlaan (zuid) en de Marktstraat/Stationsstraat (west). Thans vrij losse verzameling van gebouwen uit 15de, 17de, 18de en 20ste eeuw.


ID: 45594 | Bouwkundig element

Abtswoning of prelatuur van Sint-Pietersabdij

Marktstraat 25 (Oudenburg)
Abtswoning of prelatuur van voormalige Sint-Pietersabdij. Beschermd als monument bij K.B. van 14 november 1975.


ID: 135152 | Landschappelijk geheel

Bossen tussen Sint-Jan-ter-Biezen en Sint-Sixtusabdij

Krombeke, Poperinge, Proven, Watou (Poperinge), Westvleteren (Vleteren)
De ankerplaats is gelegen op een interfluviale kam die door talrijke dalhoofden wordt aangesneden. Tijdens de vroege middeleeuwen was de gehele kam bebost. Momenteel resten er kleinere loofboscomplexen die niet meer op elkaar aansluiten. Ze worden omringd door een mozaïek van wei- en akkerlanden. De aanwezige hoeves zijn sterk verspreid en en bestaan veelal uit enkele losstaande bakstenen gebouwen met resten van een middeleeuwse walgracht. In het gebied liggen de kasteeldomeinen De Lovie en Couthof met elk hun omringend park. In het gebied zijn nog verschillende sporen van de Eerste Wereldoorlog waaronder een legerbarak en een begraafplaats. De Sint-Sixtusabdij in het uiterste noordoosten van de ankerplaats is een trappistenabdij gesticht in 1831 waar nog steeds trappist gebrouwen wordt.


ID: 42696 | Bouwkundig element

Abdij van Vrouwenpark, heden klooster der montfortanen

Aarschotsesteenweg 39 (Rotselaar)
Vrouwenpark is één van de weinige en voor wat Brabant betreft de enige cisterciënzerinnenabdij waarvan belangrijke restanten uit de 13de eeuw - periode van ontstaan en hoogbloei - bewaard bleven.


ID: 134509 | Landschappelijk element

Domein van de abdij Vrouwenpark

Aarschotsesteenweg 39 (Rotselaar)
Domein van voormalige Cisterciën­zerinnen­abdij, ongeveer 11 hectare, in 1815-1820 heraangelegd in een vroege landschappelijke stijl met restanten van de abdijgebouwen, vanaf 1927 verbouwd tot kostschool en klooster door de paters montfortanen; met een serpentine­ vijver ('rivier') en talrijke follies (pittoreske boogbruggen en 'gotisch' tuin­paviljoen, 13de-eeuws cellarium als 'grot' enzomeer) binnen de strakke, oude omkadering.


ID: 42758 | Bouwkundig element

Domein abdij van Averbode

Abdijstraat 1, Averboodsebaan zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo)
Circa 1125 gesticht door Arnold II, graaf van Loon. Als ligging voor de abdij van Averbode werd de heuvelrug tussen Langdorp en Tessenderlo gekozen, die de bekkens van de Grote Nete en de Demer scheidt.