867 resultaten


ID: 16019 | Bouwkundig element

Hoekhuis met bakstenen schoorsteen van brouwerij

Izenbergestraat 121 (Alveringem)
Hoekhuis met achterliggende schuur en industrieel gebouwtje met hoge, ronde bakstenen schoorsteen, verwijzend naar vroegere functie als brouwerij (in gebruik van circa 1880 tot kort na Tweede Wereldoorlog). Zichtbepalend vanuit Groenestraat.


ID: 302574 | Bouwkundig geheel

Appartementsgebouw naar ontwerp van Jos Smolderen

Alfons De Cockstraat 2-24 (Antwerpen)
Art deco appartementsgebouw met werkhuizen in 1952-1953 gebouwd door S.V. Huisvesting Antwerpen naar ontwerp van Jos Smolderen.


ID: 216651 | Bouwkundig element

Bedrijfsgebouwen The Antwerp Telephone and Electric Works (ATEA)

Belpairestraat 20, Coveliersstraat 2 (Antwerpen)
De Ateliers de Téléphonie et d'Electricité, opgericht circa 1890 werden ondergebracht in de vroegere werkplaatsen Coveliers.


ID: 213457 | Bouwkundig element

Ketelhuis en schoorsteen

Benzineweg zonder nummer (Antwerpen)
In een bocht van de Benzineweg, ter hoogte van Lot D, is een ketelhuis gelegen met fabrieksschoorsteen.


ID: 213648 | Bouwkundig element

Waterbouwkundig laboratorium

Berchemlei 115 (Antwerpen)
Het waterbouwkundig laboratorium is een complex van kantoor- en dienstgebouwen, behalve de bouwkundige aspecten van deze gebouwen, zijn de wetenschappelijke installaties die hier aanwezig zijn, essentieel. Het werd in 1933 opgericht als onderdeel van de Antwerpse Zeediensten en is sinds 1938-1939 gevestigd in Borgerhout.


ID: 11530 | Bouwkundig element

Fabriek N.V. Union

Borrewaterstraat 182 (Antwerpen)
Fabriek van margarine, vetten, oliën, opgericht in 1896 als eerste van de vele margarinefabrieken te Merksem.


ID: 307868 | Bouwkundig element

Houtmagazijn Roeis

Braziliëstraat 19-21 (Antwerpen)
Houtmagazijn en scheepsbouwatelier, volgens de bouwaanvraag uit 1892 opgetrokken door de scheepsbouwer Petrus Laurentius Roeis, die hogerop in de Braziliëstraat gevestigd was.


ID: 11539 | Bouwkundig element

Tabacofina-Vander Elst N.V.

Bredabaan 121-123, Vaartkaai 44 (Antwerpen)
Toelating tot uitbating van een tabaksfabriek voor N.V. Britisch American Tobacco van 1921, verlengd in 1948 toen de firma Vander Elst N.V. de gebouwen betrok. Afdeling sigarettenfabricage gevestigd aan Albertkanaal, tussen Bredabaan en Carettestraat.


ID: 6610 | Bouwkundig element

Winkelhuis in eclectische stijl

Carnotstraat 38 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl met cottage-inslag, gebouwd in opdracht van de weduwe H. De Jong, naar een ontwerp door de architect Frans Van Ballaer uit 1885.


ID: 3940 | Bouwkundig element

Pakhuis en werkplaats voor strohoeden

Coppenolstraat 13 (Antwerpen)
Pakhuis en werkplaats voor strohoeden gebouwd in opdracht van de heer J. Mathot, naar een ontwerp door de architect Henri Smits uit 1907. Gesloopt omstreeks 1988 voor de bouw van een bejaardenflat.