869 resultaten


ID: 201193 | Bouwkundig element

Lot XI - Bedrijfsgebouwen van de Belgian Benzine Company

D'Herbouvillekaai 100, zonder nummer, zonder nummer, Lakweg zonder nummer, zonder nummer, Naftaweg zonder nummer (Antwerpen)
Op dit grote terrein, dat zich uitstrekt tot aan de Lakweg, bevinden zich verschillende gebouwen en installaties die teruggaan tot 1919-1920, toen de Belgian Benzine Company de nieuwe loten in concessie nam. Het ketelhuis met de bijhorende installatie is beschermd als monument.


ID: 213474 | Bouwkundig element

Lot C – Loodsen en complex met schoorsteen

D'Herbouvillekaai 103 (Antwerpen)
Op lot C blijven een complex met schoorsteen en een reeks loodsen bewaard.


ID: 213642 | Bouwkundig element

Werkplaats Vacuum Oil Company

D'Herbouvillekaai 90 (Antwerpen)
Op de hoek van de d'Herbouvillekaai en de Olieweg werd een deel van Lot XI rond 1924 in gebruik door de Vacuum Oil Company.


ID: 213479 | Bouwkundig element

Werkplaats en tanks van de Bedford Petroleum Company

D'Herbouvillekaai 94, zonder nummer (Antwerpen)
De drie tanks, gelegen aan de Leigracht, en de werkhuizen aan de d'Herbouvillekaai, zijn anno 2011 nog bewaard.


ID: 213470 | Bouwkundig element

Schoorsteen en torentje tussen spoorwegbundels

D'Herbouvillekaai zonder nummer, zonder nummer (Antwerpen)
Tussen de sporenbundels waren talrijke kleine constructies aanwezig, zoals gebouwtjes voor de stationschef, voor de douane, lantaarns en kleine reparatie-ateliers.


ID: 209448 | Bouwkundig element

Bedrijfsgebouwen

Dendermondestraat 34-36 (Antwerpen)
Dit industriële complex, bestaande uit pak- en werkhuizen, werd wellicht rond 1913-1917 gerealiseerd.


ID: 6729 | Bouwkundig element

Woning en studio van fotograaf Gustave Hermans

Diercxsensstraat 9 (Antwerpen)
Woning, studio en drukkerij van de fotograaf en uitgever van prentbriefkaarten Gustave Hermans, naar ontwerp van de architect Ferdinand Truyman uit 1891. Architect Joseph Merckx voegde in 1910 rechts van de woning een inrijpoort toe. In 1915 herstelde architect John Voet het pand van oorlogschade en breidde het uit. Gesloopt.


ID: 301886 | Bouwkundig element

Vrijstaand burgerhuis

Dorpstraat_BZL 8 (Antwerpen)
Deze vrijstaande burgerwoning met een opvallende baksteenpolychromie is volgens kadastrale gegevens in 1905 opgetrokken voor comptable Petrus Bullens uit Lillo.


ID: 305080 | Bouwkundig element

Meergezinswoning in baksteenpolychromie

Drakenhoflaan 56 (Antwerpen)
Half vrijstaande meergezinswoning met kleurrijke, eclectische bakstenen gevel, in 1913 opgetrokken voor de uit Berchem afkomstige ‘mecanicien’ Pieter Dehu-Kuch. Aangezien het oorspronkelijke bouwplan niet bewaard is, is de ontwerper van de woning niet gekend.


ID: 10911 | Bouwkundig element

Berchemsche Bouwhandel

Ferdinand Coosemansstraat 71, 77-79 (Antwerpen)
Bouwhandel met magazijnen, werkplaatsen en koer binnenin bouwblok; immobiliënmaatschappij gesticht in 1909 met als huisarchitect Charles Wuyts.