869 resultaten


ID: 9655 | Bouwkundig element

Brouwerij De Klok en voorbouw

Laurens De Metsstraat 70-74 (Zottegem)
Het complex van de brouwerijgebouwen van De Klok bestaat uit drie volumes en is gebouwd met een betonskelet waartussen de bakstenen gevelvlakken zijn opgetrokken. De voorbouw bestaat uit een bakstenen gebouw van omstreeks het einde van de 19de eeuw met links en rechts ervan een woning. Tegen de rechter woning werd rond de eeuwwisseling een villa aangebouwd.


ID: 9825 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve met watermolen

Molenhoek 14 (Zottegem)
Gesloten hoeve met nog werkende watermolen, gelegen aan de Traveinsbeek en beschaduwd door een linde. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken rondom een gekasseid rechthoekig erf. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in stalvleugel. Oud molengebouw van twee traveeën en twee bouwlagen met gecementeerde erfgevel met overgenomen datering 1623. In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw kende de molen tal van uitbreidingen.


ID: 9680 | Bouwkundig element

Brouwerij

Nieuwstraat 33 (Zottegem)
In achterbouw, voormalige brouwerij waarvan het linker deel later tot textielatelier omgebouwd werd: de vroegere brouwerij strekte zich uit tot achter het huidige nummer 27.


ID: 9830 | Bouwkundig element

Hoeve

Sint-Andriessteenweg 1 (Zottegem)
Typische, sedert de 19de eeuw uit hoeve gegroeide brouwerij met plattelandskarakter, thans drankendepot.


ID: 9742 | Bouwkundig element

Klompenmakerij

Smissenhoek 124-126 (Zottegem)
Voormalige machinale klompenmakerij, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Burelen aan voorzijde: bakstenen constructie van één à twee bouwlagen. De werkplaatsen bevinden zich achteraan, aansluitend bij de burelen: bakstenen gebouwen onder raekemdaken. Ronde, met ijzeren banden versterkte fabrieksschoorsteen.


ID: 38442 | Bouwkundig element

Brouwerij Het Damberd

Heirweg 7A (Zulte)
Oorspronkelijk een herberg die naar verluidt circa 1540 met brouwen begon. Huidige nog ambachtelijke brouwerijgebouwen voornamelijk van circa 1880, opgericht door baron de Borchgrave.


ID: 45281 | Bouwkundig element

Brouwerij

Machelgemstraat 21-29 (Zwalm)
Rij van drie huisjes, een groter huis en een voormalige brouwerij, nu hotel, voorheen één geheel, opgericht rond 1850 en begin 20ste eeuw vergroot.


ID: 45354 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Hof te Weylegem

Wijlegem 4 (Zwalm)
Bakstenen gebouwen rondom gekasseid binnenerf met mestvaalt en duiventil, erftoegang gedateerd 1761 is opgenomen in de stalvleugel aan de straat, ten noorden tweedelig bakhuis.


ID: 80857 | Bouwkundig element

Industriële site van N.V. Bekaert

Bekaertstraat 2 (Zwevegem)
Bekaertstraat nr. 2. Industriële site van <italic>N.V. Bekaert</italic>.In 1880 sticht Leon Bekaert een staaldraadtrekkerij z.g. "<italic>Tréfilerie Leon Bekaert</italic>" die zich aanvankelijk organiseerde door thuisarbeid. Een verbetering van het procédé om prikkeldraad te vervaardigen lag aan de basis van het Bekaert-imperium dat in de 20ste eeuw uitgroeit tot een bedrijf met vestiging


ID: 80870 | Bouwkundig element

Winkel

Deerlijkstraat 5 (Zwevegem)
Deerlijkstraat nr. 5. Voormalige winkel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Eenvoudige bakstenen lijstgevel met typisch witgeschilderd muurcasement, vermoedelijk voorheen met de naam. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. Deur rechts leidt vermoedelijk naar dieper in gelegen werkhuizen.