2155 resultaten


ID: 6 | Bouwkundig element

Reeks arbeiderswoningen

Biekorfstraat 2-8 (Aalst)
Op de hoek van de Lindenstraat, éénlaagse arbeiderswoningen van het enkelhuistype met twee à drie traveeën onder één doorlopend zadeldak.


ID: 399 | Bouwkundig element

Reeks arbeidershuizen

Blektestraat 87-89, (Aalst)
Reeks arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag en drie a vier traveeën onder doorlopend zadeldak.


ID: 162 | Bouwkundig element

Rij arbeidershuisjes

Bredestraat 389-393 (Aalst)
Aaneengesloten rij arbeidershuisjes met voortuintjes, respectievelijk enkelhuistype en dubbelhuistypes met één bouwlaag van twee en drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen en leien), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Kleurrijke parementen.


ID: 28 | Bouwkundig element

Arbeidershuizen

Dirk Martensstraat 79-97 (Aalst)
Aaneengeschakelde arbeiderswoningen met twee en een halve bouwlaag van twee traveeën onder zadeldak uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw.


ID: 30 | Bouwkundig element

Twaalf arbeidershuizen

Dokter André Goffaertsstraat 84.86 (Aalst)
Rest van blokje van twaalf arbeidershuizen, waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw, welke de hoek tussen beide straten vormde, en waarin drie huizen in binnenblokbebouwing (met toegang in de Goffaertsstraat) begrepen waren.


ID: 415 | Bouwkundig element

Rij arbeiderswoningen

Hofstade-Dorp 6-16 (Aalst)
Rij arbeiderswoningen; huizen met twee bouwlagen en telkens twee traveeën (afwisselend venster- en deurtravee) onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 409 | Bouwkundig element

Arbeidershuizen

Hoogstraat 84-106 (Aalst)
Voorheen aanhorigheid van de brouwerij en door middel van een voetpad en bakstenen muurtje ervan gescheiden. Bakstenen arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag en telkens twee traveeën onder zadeldak.


ID: 123 | Bouwkundig element

Rij arbeidershuizen

Koolstraat 78-84 (Aalst)
Rij aaneengeschakelde arbeiderswoningen, twee en een halve bouwlaag met twee traveeën onder zadeldak, 1896 gedateerd door middel van muurankers.


ID: 152 | Bouwkundig element

Twee arbeiderswoningen

Lindenstraat 58-60 (Aalst)
Eénlaagse arbeiderswoningen van circa drie traveeën onder zadeldak, als rest van oude hoeve.


ID: 153 | Bouwkundig element

Reeks arbeiderswoningen

Lindenstraat 91-95 (Aalst)
Voor deze omgeving typische reeks aaneensluitende bakstenen arbeiderswoningen van één bouwlaag en twee en drie traveeën, onder doorlopend zadeldak.